تب كرونایی زرشك لوكس

تب كرونایی زرشك لوكس

به گزارش فوری خرید خراسان جنوبی با شیوع بیماری کرونا در کشور بتدریج تأثیر آن بر روی بازار برخی از محصولات کشاورزی آشکار شد و این اثر بر روی محصولاتی که در سبد معمول خانوار کشور قرار نمی گیرد بیشتر بود خصوصا محصولاتی مانند زرشک که جزو محصولاتی تحت عنوان لوکس طبقه بندی می شوند.


وحید ضیائیان احمدی، مدیر تعاون روستایی خراسان جنوبی در گفتگو با ایسنا اشاره به تغییر قیمت ها در بازار زرشک، اظهار نمود: در حالت معمول قیمت برایندی است که از دو عامل عرضه و تقاضا تأثیر می گیرد، اما در این شرایط متاسفانه تقاضا به علل مختلف بشدت کاهش یافته است دلایلی مانند تعطیلی رستوران ها، کاهش شدید جمعیت گردشگر در استان های خراسان جنوبی و خصوصا زائرین در خراسان رضوی که حجم قابل توجهی از خرید زرشک توسط این گروه صورت می گرفت و در نهایت بحث صادرات که امسال و گذشته با مشکلاتی مواجه و عملا در مواردی کاملا متوقف گردید و نتیجه تمامی این عوامل سبب افت شدید تقاضا شد.
وی افزود: در نتیجه با توجه با ثابت ماندن حجم زرشک عرضه شده به بازار، این امر باعث افت قیمت زرشک در ابتدای تابستان سالجاری شد به نحوی که قیمت زرشک پفکی تا 30 هزار تومان در هر کیلو کاهش پیدا کرد.
مدیر تعاون روستایی خراسان جنوبی بیان نمود: با اینکه اقدامات گوناگونی توسط ارگان ها و نهادهای مرتبط جهت مدیریت این بازار در تابستان برنامه ریزی شد، اما در عمل این تنها وزارت جهاد کشاورزی و تعاون روستایی بود که با عملی کردن این برنامه ها توانست قیمت را به میزان قابل توجهی ترمیم کند؛ به نحوی که ما شاهد رشد 100 درصدی قیمت زرشک پفکی در بازار بودیم و این قیمت هم اکنون برای هرکیلو زرشک پفکی به 60 هزار تومان رسیده باآنکه این قیمت بطور قطع مطلوب ما و همینطور کشاورزان و زرشک کاران نیست، اما در شرایط فعلی بازار واقعا همین اقدامات جای تحسین دارد.

راه هایی برای معرفی بیشتر زرشک در بازارهای جهانی و ملی
ضیائیان احمدی با اشاره به عمده اقدامات مدیریت تعاون روستایی استان دراین زمینه، اضافه کرد: عقد تفاهم نامه چهار جانبه با سازمان مرکزی تعاون روستایی( با حمایت استانداری و سازمان جهاد کشاورزی استان) برای فراهم آمدن شرایط خرید توافقی زرشک توسط تشکل های این استان و خرید توافقی زرشک که تابحال جمعا 270 تن زرشک خشک و 435 تن زرشک تر خریداری و عمده آن نیز(خصوصا زرشک تر) به بازارهای کشور ارسال شده است.
وی ادامه داد: مذاکره و توافق با شـرکت فروشگاه های زنجیره ای شهروند برای عرضه محصولات زرشک و عناب استان در آن فروشگاه ها با برند و مطابق با معیارهای اداره استاندارد و معاونت غذا و دارو، مذاکره وتوافق با مدیر عامل شـرکت بهین گسترتامین کننده کالاهای فروشـگاه های زنجیره ای اتکا(آقای زهری) برای عرضـه زرشک و عناب در سطح فروشگاه های زنجیره ای اتکا، مـذاکره و توافق بـا مـدیریت زنجیره تـامین سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی جهت صادرات محصول زرشک و عناب به روسیه و همینطور عرضه محصول زرشک با برند رضوی یا برندهای بومی در فروشگاه های آستان قدس رضوی از دیگر اقدامات است.
ضیائیان احمدی اظهار نمود: در اختیـار گرفتن چهـار جایگـاه عرضه محصول زرشـک در میادین میوه و تره بار تهران(ولنجک، صادقیه، سـردار جنگل و هروی) و عرضه زرشک تازه در این بازارها که این مورد برای نخستین بار اجرایی شد و زرشک تازه در این بازارها ارائه شد.
وی ادامه داد: با اینکه این مدیریت در اجرای این برنامه با چالش های بسیاری روبرو بوده که ناشی از قوانین موجود در سازمان میادین و تره بار تهران بود؛ برای مثال اجبار به عرضه با قیمتی بسیار پایین(14 هزار تومان) که عملا با احتساب هزینه های بسته بندی ارسال و هزینه های غرفه سود چندانی نصیب عاملین نشده و امکان افزایش قیمت خرید از کشاورز هم موجود نبود، اما بطور قطع در سنوات آتی با بهره گیری از تجربیات سال جاری با جدییت بیشتری این مورد پیگیری خواهد شد.
مدیر تعاون روستایی خراسان جنوبی بیان نمود: واگذاری یک فروشگاه ثابت به صورت یک ساله جهت عرضه محصولات کشاورزی و استراتژیک استان به مدیریت تعاون روستایی استان با دسـتور مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روسـتایی ایران به مدیریت تعاون روستایی استان تهران و تبدیل آن به مرکز عرضه محصولات تولیدی بخش کشاورزی استان از دیگر اقدامات بود.
وی با اشاره به مذاکره و توافق با اتحادیه تعاونی های روسـتایی استان تهران و در اختیار گرفتن یک انبار به صورت مجانی جهت دپو و عرضه مستقیم زرشک و سایر محصولات استان، اضافه کرد: مکاتبه و رایزنی با مدیریت های تعاون روستایی استان های کشور جهت فراهم آمدن امکان عرضه محصول زرشک در شبکه های تعاون روستایی استان ها حتی به صورت مبادله کالا با کالا (مبادله با محصولات تولیدی استان های دیگر) به صورت مستقیم همینطور از راه معاونت مبازرگانی تعاون روستایی کشور همچون اقدامات است.
ضیائیان احمدی اظهار نمود: پیگیری معرفی زرشک در سطح کشور با شناساندن این محصول و خصوصیات غذایی و دارویی آن از راه مذاکره و توافق با شـبکه ایران کالا برای تبلیغ زرشک اسـتان با اولویت برندهای متعلق به شـرکت های تعاون روستایی به صورت مجانی و تهیه گزارش زنده از وضعیت زرشک استان با حضور کارشناسان متخصص و گزارش میدانی و پخش در شبکه سراسری و همینطور معرفی محصول به شکل گسترده در فضای مجازی از اقدامات است.
وی ادامه داد: پیگیری و مکاتبات لازم با ریاست سازمان جهاد کشاورزی و صندوق حمایت بخش کشاورزی استان جهت تأمین سرمایه در گردش با کارمزد 10 درصد تشکل های دخیل در امر خرید توافقی زرشک امسالی، تـامین زیرساخت های اولیه مورد نیاز، طراحی و سـفارش کارتن و ظروف بسـته بنـدی و آماده سازی دان کن زرشک، دسـتگاه وکیوم و بسته بندی جهت زرشک بهداشتی با برند ثبت شده تشکل ها و برگزاری جلسه و مکاتبه با نهادها برای مدیریت بازار زرشک سال گذشـته و سال زراعی جدید و متعاقب آن هماهنگی و پیگیری معاونت دیپلماسـی اقتصادی امور خارجه با سفارتخانه های ایران در کشورهای مختلف در امتداد معرفی زرشک از دیگر اقدامات انجام شده است.
مدیر تعاون روستایی خراسان جنوبی با اشاره به تجزیه و تحلیل شرایط فعلی بازار، اشاره کرد: زرشک به دو شیوه خرمنی و بارگاهی خشک می شود؛ زرشک خرمنی معمولا روز 15 تا یک ماه بعد از برداشت خشک شده و آماده عرضه به بازار است.
ضیائیان احمدی افزود: زرشکی که به صورت پفکی و در بارگاه خشک می شود معمولا 4 تا 5 ماه طول می کشد آماده عرضه به بازار شود؛ بنابراین پس از عید به بازار عرضه و این زرشک تا آخر سال و تا زمانی که زرشک جدید به بازار ارائه شود عرضه آن در بازار وجود دارد، اما معمولا با برداشت زرشک و عرضه زرشک خرمنی به صورت معمول هرسال خصوصا پیش از عید با ورود زرشک پفکی ما یک نوسان قیمت در بازار داریم که سال جاری هم این نوسان هم اکنون خویش را در بازار نشان داده است.
وی افزود: به صورت معمول با شروع سال سنگینی حاکم بر بازار رفع خواهد شد؛ ضمن اینکه سال جاری میزان زرشک موجود در بارگاه ها هم به نسبت سالهای پیش به شدت کاهش پیدا کرده که دو عامل در این مقدار موثر بوده است.
وی با اشاره به عرضه میزان قابل توجه زرشک به صورت تازه خوری توسط مراجع و مراکز مختلف، اضافه کرد: برای مثال سال جاری برای نخستین بار ما زرشک استان را در بازارهای تهران در 5 غرفه در میادن میوه و تره بار تهران به صورت مستقیم عرضه کردیم؛ ضمن اینکه باتوجه به افت قیمت زرشک در سال پیش کشاورزان هم تمایل بسیاری به فروش زرشک خود به صورت تر داشتند؛ بنابراین تعداد کمی از کشاورزان زرشک خویش را برای فرآوری به بارگاه منتقل کرده و در مجموع میزان زرشک موجود در بارگاه ها به شدت کاهش پیدا کرده که نمود این مورد خود افزایش قیمت زرشک در سال آتی بدنبال خواهد داشت.
مدیر تعاون روستایی خراسان جنوبی با درخواست از باغداران، اظهار نمود: باغداران به صورت احساسی با بازار برخورد نکنند؛ بطور قطع اگر عرضه را کنترل کرده میتوان بازار را هم مدیریت کرد.
ضیائیان احمدی افزود: ما عرضه این محصول را در دنیا در اختیار داریم و اگر نتوانیم قیمت را در اختیار داشته باشیم بطور قطع نشانگر کوتاهی و عدم برنامه ریزی و مدیریت خود ما خواهد بود، اما بطور قطع امکان مدیریت آن توسط یک سازمان و یک نهاد امکان پذیر نیست و این احتیاج به حمایت تعامل و همکاری همه افراد از تولیدکننده عرضه کننده و حتی تجار خرده پا و تجار بزرگ فعال در کنار ارگان ها و نهادهای مرتبط دولتی و همینطور تشکل های فعال در این حوزه می باشد.
وی ادامه داد: بطور قطع اگر همگی دست در دست همدیگر گذاشته و جلوی ورود افراد فرصت طلب در بازار را بگیریم می توانیم مدیریت و نبض بازار را در دنیا در اختیار بگیریم.
مدیر تعاون روستایی خراسان جنوبی بیان نمود: نکته دوم امکان استفاده از پتانسیل تمامی کشاورزان و حتی استانی ها برای معرفی زرشک به دوستان، آشنایان در خارج از استان و حتی استفاده از پتانسیل هم میهنان در خارج کشور است چونکه متاسفانه این محصول هنوز نزد خیلی از هموطنان ناشناخته و از خواص دارویی آن بی خبر هستند.
ضیائیان احمدی با اعلان اینکه باید همه ما مروج شناساندن این محصول باشیم تا قدمی در راه بهبود شرایط بازار این محصول برداریم، تصریح کرد: در نهایت تمامی تلاش ما برای کم کردن مشکلات زرشک کاران در فصل جدید است؛ در شرایطی متاسفانه برخی از افراد فرصت طلب از این شرایط استفاده می نمایند و با ساختن شایعاتی باعث کاهش بیشتر قیمت زرشک می شوند بنابراین لازم است اینجا اطمینان کافی به باغداران برای بکارگیری تمام توان بخش دولتی و تشکل های مرتبط در این عرصه برای مدیریت این بازار را به زرشک کاران استان بدهیم.
منبع:

1399/12/14
13:04:56
0.0 / 5
2120
تگهای خبر: اقتصاد , اقتصادی , بازار , تخصص
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۱
فوری خرید