یادداشت

انتظار یك فعال اقتصادی از رییس جمهور بعدی

انتظار یك فعال اقتصادی از رییس جمهور بعدی

فوری خرید: یک عضو عضو اتاق تجاری تهران در یادداشتی با اشاره به در پیش بودن سیزدهمبن دوره انتخابات ریاست جمهوری، ابراز امیدواری کرد که رییس جمهور آینده با فعالان اقتصادی و کارآفرینان ایران به خوبی تعامل کند و آنها را به دید سرمایه دار و کاپیتالیست نگاه نکند.


به گزارش فوری خرید به نقل از ایسنا، در یادداشت نسیم توکل آمده است: با آنکه به زمان انتخابات و گزینش نامزدهای ریاست جمهوری نزدیک هستیم هنوز بصورت شفاف چهره های اصلی در دو جناح مشخص نیستند و به نظر می آید اختلافات داخلی و شوق به خدمت سبب شده افراد مختلفی بخواهند خدمت گذاری خودرا به نظام نه در قالب فعالیت در کابینه یا احزاب بلکه فقط در قالب رییس جمهور شدن ثابت کنند.
بدین سبب به نظر می آید در دروه پیش رو شاهد تنوع در کاندیدها و چهره ها خواهیم بود. حتی ممکنست شاهد رقابت درون جناحی باشیم. با این وجود، بلاتکلیفی ما درباره اختیارات رییس جمهوری مسئله اصلی و ابهام بزرگی است. یعنی گاهی می بینیم که امری اساسی به وقوع نمی پیوندد، سهل انگاری اتفاق می افتد و می شنویم در زمینه اختیارات رئیس جمهور نیست. پس این همه شوق و ذوق برای چیست؟ یا در جای دیگری بیان می شود که تصمیم هیئت دولت بوده و رئیس جمهور نقشی در اقدام نداشته است.
کابینه مهم تر از کاندیدا
از ین جهت، مردم باید بطور کامل با اختیارات قانونی و حوزه تصمیم گیری ریاست جمهوری آشنایی و آگاهی پیدا کنند. بجای آنکه سراغ حاشیه ها بروند یا فقط جذب انتقادهای نامزدان از دولت فعلی شوند و تصمیم های گذشته را به چالش بکشند از برنامه ها، ایده ها و پروژه نامزد انتخابات آگاهی یابند و او را بر طبق این چشم انداز مورد ارزیابی قرار دهند.
در دوره انتخابات ریاست جمهوری قبلی شخصاً بجای تماشای مناظره ها که عمدتا بی هدف، پرحاشیه و بی جهت بودند به ارزیابی کابینه های پیشنهادی نامزدان می پرداختم و تیم اطراف آنها برایم از خود فرد اهمیت بیشتری داشت. بعنوان مثال، مناظره ها و مصاحبه های وزرای پیشنهادی اقتصاد و صمت کاندیداها را در رسانه ها و مطبوعات دنبال می کردم و این معیار انتخاب آن فرد بود. به نظر من کابینه رییس جمهور امور اصلی را انجام می دهند.
با این همه، انتظار دارم رییس جمهور آینده طوری رفتار کند که احساس نماییم وی رییس جمهوری همه مردم ایران است. متأسفانه در سالیان گذشته همیشه شاهد بوده ایم که رییس جمهور خودرا مدیون قسمتی از جامعه می دانسته و خدمتگزار آنها بوده است و طرفداران جناح خاص یا نمایندگان دیگر افکار در جامعه رییس جمهور را متعلق به خود نمی دانستند که این رابطه دو طرفه نیز بوده است.
در حقیقت، گروهی که از آن یاد می نماییم شرایط جامعه و مشکلات کشور را حاصل انتخاب و تصمیم دسته رای دهندگانی عنوان می کرده اند که نامزد آنها به پاستور راه یافته است. البته قسمتی از این آفت معلول نوع رفتار و گفتمانی بوده که رییس جمهوری و کابینه اش در دولت های مختلف با جامعه صورت داده اند. این در شرایطی است که یک رییس جمهور بالغ و کابینه اش باید بداند که بعد از انتخابات می بایست پاسخگو نیازها و انتظارات همه اقشار جامعه باشد و به وعده های خود عمل کند.
انتظاری که از کارآفرین داریم
یک کارآفرین در ایران، بطور معمول نباید خودرا درگیر دعواها، درگیری ها و جناح بندی های سیاسی کند. یکی از هزار علت این است که سیاسیون می آیند و می روند اما یک فعال اقتصادی با کسب وکار و تجارتی که به وجود آورده همیشه پابرجا می ماند و به همه نیاز دارد. اگر بخواهد مخالفت جانبدارانه ای با عملکرد هر جناحی از قانون گذاران بروز دهد که حاوی منطق و استدلال نباشد، ارتباط خودرا از دست می دهد و در این حالت صحنه از حضور فعال اقتصادی و کارآفرین خالی شده و صدای بخش خصوصی کمتر به گوش خواهد رسید.
این که تشکل های اقتصادی، انجمن ها، نمایندگان و اعضای اتاق تجاری بتوانند به شکلی رفتار کنند که هر دولتی با هر دیدگاهی بر سر کار می آید تعامل و ارتباطات خودرا به نفع تولیدکننده حفظ کند. این مسئله ای فوق العاده مهم و از هنر مذاکره بخش خصوصی است. در حقیقت، آن دسته از فعالان اقتصادی صرفنظر از ایده و نظری که نسبت به رویکردهای سیاسی دارند باید بتوانند به نفع بخش خصوصی ارتباط گیرند و حرف خودرا به کرسی بنشانند، سیاسیونی که در منصب تصمیم گیری هستند را اقناع کنند و با داده و آمارهای مستند سخن گویند.
ما در این سال ها به چرخش راست و چپ در فضای سیاسی کشور عادت کرده ایم. در حقیقت، قانع شده ایم که حتما بعد از دولت چپ باید راست بر سرکار آید یا مجلس شورای اسلامی در اختیار دیدگاه دیگری قرار گیرد. مگر این که از گروهی افراد و برنامه های جدید شگفت زده شویم و نمایش هایی تحت عنوان مناظره که به خاطر افزایش اقبال رأی دهندگان، نفر اصلی مشخص می شود را ببپذیریم و بر آن اساس بهترین فرد را انتخاب نماییم. در صورتیکه هیچ فرد یا گروهی نباید نظر خودرا به جامعه تحمیل و تلقین کند. از یاد نبریم که اصل آزادی انتخاب به این معناست که فرد دارای بیشترین رأی در جایگاه انتخابی قرار می گیرد حتی اگر مورد تأیید ما نباشد.
به عبارت دیگر، نمی توان به مردم سالاری انتخابی عمل کرد و هر جا که به نفع مان بود رفراندوم یا آرا را بپذیریم و اگر به نفع مان نبود خاک در صورت مشارکت کنندگان و مردم بپاشیم و بگوییم جامعه هنوز به اشراف و بلوغ لازم برای انتخاب نرسیده است.
در سیستم فعلی که مردم همه باید انتخاب کنند و حق ابراز نظر برای همگان دیده شده است، باتوجه به شرایط بحرانی اقتصاد حتی شعارهای عوام فریبانه احتمالی برخی کاندیداها را نیز باید شنید. برای اینکه به نظر می آید که همه اقشار جامعه در انتظار برنامه و ایده ای برای نجات اقتصاد و رهایی آنها از فشار معیشت و فقر هستند؛ هر چند که اختلاف درباره نجات اقتصاد میان گروه های سیاسی بسیار زیاد است. بخشی به کل این بحران را به وجود تحریم های خارجی ربط می دهند و گروهی دیگر اعتقاد دارند که ما باید به تولید برسیم، همچنان درهای کشور بسته بماند و برای خودمان بشینیم و مصرف نماییم.
هر دو این دیدگاه ها و نمایندگان آن برای کشور خطرناک هستند. برنامه اقتصادی قوی چیزی است که بتواند تعادل میان روابط داخلی و بین المللی بوجود آورد. حتی در دوره برجام خیلی از فعالان اقتصادی دیگر کشورها می آمدند اما مانع سرمایه گذاری ضعف بزرگ در قوانین تجارت داخلی ما برای سرمایه گذاران خارجی بود که همچنان نیز وجود دارد. بدین سبب هر دو شرایط اقتصادی باید با هم اصلاح شوند.
کلام آخر...
خیلی دوست دارم در کشورمان بجای آنکه در مقابل جهان تظاهر به انقلابی گری، اسلامی و معتقد بودن نماییم و از داخل درحال پوسیدن باشیم، تلاش نماییم با ایجاد آرامش، امنیت و ثبات فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در ایران به جایی رسیم که به پیشرفت و توسعه دست یابیم و بتوانیم فناوری، دانش فنی و علم روز را وارد نماییم، آنرا به کار گیریم و قدم هایی برداریم که واقعاً حرفی برای گفتن داشته باشیم.
بدین سبب فکر می کنم رییس جمهور آینده باید با فعالان اقتصادی و کارآفرینان ایران به خوبی تعامل کند و آنها را به دید سرمایه دار و کاپیتالیست نگاه نکند بلکه این افراد را در جایگاه کسانی که با ایجاد اشتغال کمک به رشد ملی و درآمدهای عمومی می کنند و نارضایتی ها را کم می کنند، در نظر گیرد. شان و احترام بخش خصوصی ایران را افزایش دهد و تلاش کند قوانین و برنامه هایی در امتداد بهبود فعالیت و عملکرد آنها پیشنهاد داده تا از تجربیات و نظرات کارشناسانه آنها در امور جاری اقتصاد کشور استفاده گردد.
منبع:

1400/03/14
12:55:02
5.0 / 5
1112
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۱
فوری خرید