در گفت وگو با صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع كوچك مطرح شد

همه چیز درباره تسهیلات صنایع کوچک

همه چیز درباره تسهیلات صنایع کوچک

به گزارش فوری خرید مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه أگذاری صنایع کوچک ضمن عرضه توضیحاتی درباره انواع ضمانتنامه ها و وثایق و کارمزدهای آنها، اظهار داشت که هم اکنون سقف ضمانت نامه برای هر واحد صنعتی سه میلیارد تومان است، اما با عنایت به تغییرات نرخ ارز و تورم برنامه ریزی شده تا سه ماه آینده ضمانت نامه های اعتباری تا مبلغ پنج میلیارد تومان و ضمانت نامه های پیمانکاری تا مبلغ هفت میلیارد تومان صادر شود.


محمد حسین مقیسه در گفتگو با ایسنا، ضمن اشاره به مشکلات واحدهای صنعتی بخصوص واحدهای در مقیاس صنایع کوچک و یا خرد، خاطرنشان کرد: در همه کشورها مبحث تأمین مالی یکی از مهم ترین چالش ها و مشکلات واحدهای صنعتی کوچک بخصوص در شروع کار آنها شمرده می شود.
وی با اعلان اینکه موسسات مالی و اعتباری و بانکها برای اعطای تسهیلات تمایل دارند وثایق سهل و آسان دریافت نمایند، اظهار داشت: شرایط کسب و کار در کشور ما و ضوابط و مقررات در سیستم بانکی کار را به سمت و سویی برده که این تسهیلات حتما باید در برابر وثایق شهری صورت گیرد. دولت ها در پنج دهه گذشته در همه جای دنیا به این فکر افتادند که چاره ای برای این معضل پیدا کنند و آن استفاده از طرح های تضمین اعتباری است که می تواند خودش را در چارچوب های مختلفی نشان دهد. مهم ترین و رایج ترین و کارآمدترین مدلی که استفاده شده و کارآمدی خویش را نشان داده، استفاده از صندوق های ضمانت است که می توانند این مسیر را کوتاه کنند و به صنعتگر، واحدهای صنعتی و بنگاه های اقتصادی کمک کنند تا تأمین مالی را با شرایط آسان تری انجام دهند.
این مقام مسئول در ادامه ضمن اشاره به تاسیس صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک با هدف رفع بعضی از مشکلات تأمین مالی در سال ۱۳۸۳، اظهار نمود: هدف اصلی این صندوق کمک به واحدهای صنعتی کوچک دارای مشکل وثیقه است. صندوق با صدور ضمانت نامه های اعتباری، این کسری وثیقه را تأمین می کند. در این روش محل اجرای طرح بعنوان داشته های صنایع کوچک، در رهن صندوق قرار می گیرد. این ضمانتنامه های اعتباری، جایگزین وثیقه نزد نظام مالی و اعتباری خواهد شد و سنتی ترین و قدیمی ترین نوع محصول صندوق های ضمانت در دنیا است.
مقیسه در ادامه با اعلان اینکه در کنار این محصول در طول زمان و متناسب با شرایط و مقتضیات هر کشور، محصولات دیگری به صندوق های ضمانت اضافه شده، اظهار داشت: در ایران هم در سال ۱۳۹۴ به واسطه افزایش سرمایه و ظرفیت صدور ضمانتنامه، به غیر از ضمانتنامه های اعتباری، انواع ضمانتنامه های قراردادی یا پیمانکاری در دستور کار خود قرار گرفت. به صورت کلی از سال ۱۳۹۴ حدود شش ضمانتنامه دیگر صادر می شود. از سال ۱۳۹۶ هم صدور ضمانتنامه ها در سامانه تمام الکترونیک صدور ضمانت نامه صادر می شود.
سقف ضمانتنامه برای صنایع کوچک
ایشان در ادامه تصریح کرد که هم اکنون در هر استان، معاونان صنایع کوچک، مسئولیت نمایندگی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک را تقبل کرده اند و واحدهای صنعتی استان نیازی به رفتن به مرکز ندارد و اظهار داشت: سقف ضمانت نامه برای هر واحد صنعتی سه میلیارد تومان است، اما با عنایت به تغییرات نرخ ارز و تورم در سالهای قبل، گزارش های کارشناسی تهیه و به اطلاع اعضای مجمع صندوق رسانده شده که این مبالغ دیگر پاسخگو نیست. امکان حل بخش قابل توجهی از مشکلات واحدهای صنعتی کوچک با این مبلغ در سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ وجود داشت، اما دیگر کفایت نمی کند.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک از موافقت های اولیه اعضای مجمع در شهریور سال جاری برای افزایش این مبلغ اطلاع داد و اظهار داشت: هم اکنون فرایند اداری برای امضا و دریافت مجوزها در حال انجام می باشد و امیدواریم حداکثر تا سه ماه آینده بتوانیم ضمانت نامه های اعتباری را تا مبلغ پنج میلیارد تومان و ضمانت نامه های پیمانکاری را تا مبلغ هفت میلیارد تومان برای واحدهای صنعتی صادر نماییم که بخش قابل توجهی از مشکلات این واحدها با کمک صندوق و شرکت شهرک ها در هر استان حل و فصل شود.
البته به قول وی این مبلغ پنج میلیارد و هفت میلیارد حداکثر است و حداقل آن هر مبلغی می تواند باشد. البته هم اکنون صندوق از سالهای قبل ضمانت نامه ۵۰ میلیون تومانی هم دارد و به واسطه همکاری که با یک موسسه اعتباری که به مشاغل خرد و مشاغل خانگی سرویس دهی دارد، تعداد قابل توجهی هم ضمانت نامه ۱۰۰ میلیون تومانی صادر گردیده است. به صورت کلی برای حداقل ضمانت نامه ها مشکلی وجود ندارد و همین که طرح توجیه پذیر باشد و این مبلغ به مصرف کارخانه و یا حتی واحد صنفی مجوزدار برسد کافی است.
کدام ضمانتنامه ها وثیقه محور نیستند؟
مقیسه با اعلان اینکه صندوق برای ضمانت نامه های پیمانکاری وثیقه محور نیست و وثیقه برای هیچکدام از گروههای اعتباری دریافت نمی گردد، اظهار نمود: در ضمانت نامه های اعتباری با عنایت به تأمین مالی و ریسک های خیلی خاص آن، متناسب با رتبه اعتباری متقاضی، تلفیقی از سفته و محل اجرای طرح دریافت می شود، اما ضمانت نامه های پیمانکاری با چک و سفته عرضه می شود. ضمانت نامه های پیمانکاری باید خیلی سریع صادر شود تا به استفاده آن طرح برسد. فرآیندهای انجام کار در صندوق در مجموع دو هفته است، اما چون طرح های آن در ارکان تصمیم گیری صندوق قرار دارد، مقرر است برای این مدل ضمانت نامه ها به شرکتهای پیمانکار که در چارچوب صنایع کوچک فعالیت می نمایند، بعنوان پیش سقف اعتباری عرضه شود.
به قول مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، سقف ضمانت نامه به شرکت هایی که قرار داد پیمانکاری دارند و از سوی شرکت شهرک ها به این صندوق معرفی می گردند عرضه می شود. این سقف به معنای این است که فرایندهای تشکیل پرونده، اعتبار سنجی و اتخاذ تصمیم از قبل اتفاق افتاده و بعد از عرضه درخواست با تشریفات اداری کوتاه مدت حداکثر سه روزه صادر می شود.
این مقام مسئول با اعلان اینکه صنایع کوچک در آغاز کار برخی از دوستان دانشگاهی یا اعضای یک خانواده و یا جمع های خیلی کوچک هستند که معمولاً بخش عمده ای از دارایی خویش را تبدیل به محل اجرای طرح شامل ملک، سوله و ماشین آلات می کنند و طلب کردن وثیقه شهری از این افراد، روش چندان صحیحی نیست، درباره کارمزد ضمانتنامه ها اظهار داشت: ضمانت نامه های پیمانکاری شامل ضمانت نامه حسن انجام کار، پیش پرداخت، مناقصه و مزایده است که بر مبنای مجوز مجمع صندوق امکان عرضه ۵۰ درصد تخفیف به مشتریان وجود دارد. البته در بخش ضمانت نامه اعتباری هم مجوزهایی برای عرضه تخفیف کارمزد صدور، وجود دارد اما میزان آن در بهترین حالت، برای بهترین مشتری با بهترین رتبه به ۵۰ درصد می رسد.
چه کسانی می توانند تسهیلات بگیرند؟
وی با اعلان اینکه این صندوق مجوز دارد به هر واحد صنعتی درون یا بیرون شهرک ها و یا واحد صنفی فنی و تخصصی که تحت قانون و مقررات مدونی فعالیت تولیدی و صنعتی انجام می دهند خدمات عرضه نماید، اظهار نمود: خدمات صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک عام است و برای واحدهای صنعتی و واحدهای صنفی که به کاری های تولید و صنعتی اشتغال دارند عرضه می شود. همینطور مقرر است به صورت عمده ریسکی نزد بانک متعهد شویم. این پذیرش ریسک باید مبتنی بر اعتبارسنجی باشد و طبیعتا شاخصهای زیادی برای اعتبارسنجی مشتریان همچون مجوزهای قانونی فعالیت، سابقه خدمت، سابقه فعالیت مدیران و وضعیت بازار آن شرکت مورد ارزیابی قرار می گیرد.
چه کسانی امتیاز ویژه دارند؟
مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک همینطور با اعلان اینکه برای صادرکنندگان و شرکتهای دانش بنیان به شکل ساختاری در مدل اعتبار سنجی امتیازاتی در نظر گرفته شده که با شرایط بسیار سهل تر و آسانتری برای آنها ضمانتنامه صادر شود، خاطرنشان کرد: شاخصهای دیگر مدل اعتبار سنجی و رتبه بندی شامل وضعیت بازار و ایجاد اشتغال است که از راه سامانه جمع آوری و در استان ها بازنگری و تایید می شوند.1400/08/16
23:07:47
5.0 / 5
647
تگهای خبر: اقتصاد , اقتصادی , بازار , تخصص
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۲
فوری خرید