وزیر اقتصاد:

5 مرکز تجاری در قطب های همسایگی ایران باید ایجاد شود

5 مرکز تجاری در قطب های همسایگی ایران باید ایجاد شود

به گزارش فوری خرید وزیر اقتصاد اظهار داشت: به منظور مقاوم سازی تعاملات بانکی و ارزی کشور در مقابل تحریم، نیازمند ایجاد حداقل ۵ مرکز تجاری در قطب های همسایگی ایران هستیم.به گزارش فوری خرید به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سید احسان خاندوزی در سخنان خود در همایش ملی ایران و همسایگان، با اشاره به اینکه برخلاف فشار غیرقانونی و فزاینده آمریکا، تشکیل قطب بندی های جدید سیاسی و اقتصادی و شکل گیری ائتلاف های بین المللی، فرصت فزاینده ای برای جمهوری اسلامی ایران جهت مقابله با هژمونی آمریکا فراهم نموده است، اظهار نمود: تحولات بین المللی منجر به شکاف سیاسی بین ایالات متحده و سایر قدرت های بزرگ جهانی در ارتباط با نوع رابطه و همکاری با جمهوری اسلامی ایران شده است.
وی اضافه کرد: خوشبختانه با روی کار آمدن دولت سیزدهم و آغاز سیاست خارجی مبتنی بر سیاست همسایگی و افزایش همکاری با کشورهای همسایه و هم سو، تمام ارکان اجرایی دولت عزم جدی خویش را برای توسعه روابط اقتصادی خارجی با کشورهای همسایه و دوست ارتقا داده اند.
خاندوزی با تاکید بر جایگاه صادرات غیرنفتی در اقتصاد مقاومتی، اظهار داشت: اگر بنا داریم صدمه پذیری و وابستگی اقتصاد به نفت را درهم بشکنیم، یکی از طریق های آن این است که سهم بالای ناشی از صادرات نفت را به سمت درآمدهای ارزی ناشی از صادرات غیرنفتی حرکت دهیم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه بین سرمایه گذاری خارجی و توسعه صادرات، همبستگی نزدیک وجود دارد، تاکید کرد: سرمایه گذاری صادرات محور می تواند، امنیت ملی ما یعنی میزان اطمینان کشور به مقاوم بودن در مقابل صدمه های خارجی را افزایش و وابستگی بودجه به نفت را کم کند. ازاین رو اگر وابستگی تجارت خارجی به صادرات نفتی را تقلیل دهیم، توانستیم صدمه پذیری کشور را کاهش دهیم.
خاندوزی افزود: جمهوری اسلامی می تواند با پیش گرفتن راهبرد همسایگی و با در نظر گرفتن کانال های ارتباطی پیوندها و اتصال های راهبردی نسبت به ایجاد و گسترش الگوی وابستگی اساس اقدام نماید تا از این منظر وزن و منزلت خویش را عمق بیشتری ببخشد.
وی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی بعنوان واحد کانونی، باید گستره ای از کانال های ارتباطی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را در منطقه ایجاد نماید تا برآیند آن شکل گیری وابستگی حساس بر مدار جمهوری اسلامی ایران باشد. از این طریق، میتوان با کنترل جریان های ارتباطی و منزلت جمهوری اسلامی نزد همسایگان را به نحوی عمق بخشید که از جانب آنها نادیده گرفته نشود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: ایران یگانه واحد منطقه ای در خاورمیانه است که توانایی عملیاتی کردن چنین الگویی را در جهت سامان بخشیدن به نظم منطقه ای در جهت منافع خود دارد. برجستگی ژئوپلتیک ایران و برخورداری از موقعیت کانونی، مزیت راهبردی است که باید از آن در جهت دستیابی به چنین هدفی استفاده نمود.
وی با اشاره به اینکه ایران با داشتن ۱۵ کشور همسایه می تواند کریدور چین و هند از سویی و روسیه و اروپا از طرفی باشد، تاکید کرد: تمام همسایگان ایران در دو دهه اخیر از متوسط نرخ رشد اقتصادی بالاتری نسبت به متوسط رشد اقتصادی جهانی قرار دارند. این روند مبین رونق اقتصادی همسایگان ایران و بهبود ظرفیت های بالقوه همکاری اقتصادی و تجاری با این کشورها است.
خاندوزی تاکید کرد: نوسان در سیاست خارجی باید بر پیوندهای اقتصادی ریشه دار دو کشور تأثیرگذاری کمتری داشته باشد؛ هر وقت فرصت شناسی ما برای صدمه پذیری کمتر، بالا باشد، قوت و عمق بیشتری به ما خواهد داد.
وی درباره آنچه باید بعنوان راهبردهای استفاده کردن از پتانسیل های همسایگی در عرصه اقتصادی مدنظر قرار بگیرد، اظهار داشت: ما در عصری هستیم که تجارت مبتنی بر تعاملات بانکی و ارزی است و این که منابع ارزی ما بخواهد به نظامات قابل تحریم و نظامات شکننده، تکیه و وابستگی کامل داشته باشد، حتما چنین نظام مالی و بانکی، نمی تواند پشتیبانی کاملی از این تجارت انجام دهد.
خاندوزی اضافه کرد: ازاین رو اگر ما می خواهیم تجارت پایداری، ولو با کشورهای همسایه خودمان داشته باشیم؛ مجبوریم نظامات تعاملات بانکی و ارزی مقاوم در مقابل تحریم داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: شاید ظاهر امر نشان ندهد؛ ولی اگر ما بخواهیم مثلا با پاکستان معامله نماییم یا تعاملات خودمان را با عراق افزایش بدهیم باید نظامات پیام رسانی و نظامات ارزی کشور را اصلاح و مقاوم سازی نماییم.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: فعالیت این دو نظام حتما باید به روشی طراحی و صورت پذیرد که قابلیت تحریم نداشته باشد.
خاندوزی با اشاره به اینکه ما در عصر جنگ افزارهای مالی به سر می بریم، اظهار داشت: در چنین عصری، حتما باید نظام معاملات بانکی و ارزی کشور ما، بتواند به گونه صدمه ناپذیر و محکم، از تجارت پشتیبانی کند.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: ازاین رو از منظر ما، در حوزه اقتصادی، یک رکن مهم قصه، انجام چنین تمهیداتی است.
وی ضمن اشاره به شکایات مختلف تجار ایرانی از محدودیت ها در تبادل و تسویه، حتی در کشورهای همسایه، اظهار داشت: خوشبختانه در این عرصه، جلسات بسیار سازنده و همگرایانه ای بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برگزار شده و جهت گیری مشترک و وفاق کامل در این عرصه وجود دارد که امیدواریم با پیگیری های همکاران ما در این بانک، شاهد رفع موانع در این حوزه باشیم.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: یکی از تدابیر مشخصی هم که در رکن اجرایی این حوزه باید صورت گیرد، ایجاد حداقل پنج مرکز تجاری در قطب های همسایگی ایران است و فعلا باید تمرکز خودمان را بر این مراکز قرار دهیم.
وی این حوزه ها را همچون در افغانستان و پاکستان در مرزهای شرقی، حوزه شمال کشور با محوریت روسیه و سایر کشورهای CIS، در حوزه غربی در عراق و ترکیه و یک نقطه مرکزی در جنوب خلیج فارس عنوان نمود.
خاندوزی اظهار داشت: ایجاد این پنج نقطه کانونی برای استقرار پنج مرکز تجاری، در همسایگی کشور، به نظر ما نقش ویژه ای ایفا خواهد کرد، به جهت اینکه سیاست های همسایگی بر روی کاغذ باقی نماند و فعالان اقتصادی ما بتوانند در کرانه های شمال و جنوب و شرق و غرب، مرجعی برای رجوع و حل مشکلات خودشان داشته باشند.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: باآنکه این مراکز، به لحاظ حاکمیتی، تحت تاثیر سیاست های وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت و رایزنی های وزارت امور خارجه خواهند بود، ولی حتما باید عملیات اجرایی این نقاط کانونی در اختیار اتاق های بازرگانی و نهادهای اقتصادی بخش غیر دولتی باشد که بتوانند با ملاحظات کمتر و سرعت بیشتری کار را پیش ببرند.
خاندوزی حل مساله تمدید روادید را یکی دیگر از مشکلات مبتلابه تجار ایرانی در کشورهای همسایه عنوان نمود که می بایست زودتر در مورد آن چاره اندیشی شود.
وی اضافه کرد: توجه به مجموعه این مسائل می تواند به محقق و عملیاتی شدن سیاست همسایگی در عرصه اقتصادی کمک نماید.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: این مورد را ما در دستور کار سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران قرار داده ایم که امیدواریم در انتهای سال ۱۴۰۱ به لحاظ شاخصهای عملکردی، شاهد به ثمر نشستن بخشی از این تلاش ها باشیم.


منبع:

1400/11/05
20:38:43
5.0 / 5
318
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۱
فوری خرید