گزارش فوری خرید؛

سهم ۲ درصدی اقتصاد دریا در تولید ناخالص داخلی ایران

سهم ۲ درصدی اقتصاد دریا در تولید ناخالص داخلی ایران

به گزارش فوری خرید سهم دریا از تولید ناخالص داخلی در کشورهای ساحلی پیشرفته مانند اروپا ۵۰ درصد است، اما این رقم در کشور ایران با وجود قریب به ۶ هزار کیلومتر نوار ساحلی، تنها دو درصد است.به گزارش فوری خرید به نقل از مهر سهم دریا از تولید ناخالص داخلی در کشورهای ساحلی پیشرفته مانند اروپا ۵۰ درصد است، اما این رقم در کشور ایران با وجود قریب به ۶ هزار کیلومتر نوار ساحلی، تنها دو درصد است. از طرفی برپایه اعلام کارشناسان هم اکنون تقریباً ۹۵ درصد واردات و ۸۵ درصد صادرات کشور از راه بنادر انجام می شود، ازاین رو باتوجه به حجم گسترده صادرات و واردات کالا توسعه نبادر بعنوان دروازه های ارتباطی کشور در جهت توسعه دریامحور نیاز است.
به گزارش …، صنایع دریایی بعنوان صنعت مادر، محرکه و موتور سایر صنایع بوده که از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد و در این عرصه به جایگاه مطلوبی که زیبنده توانمندی ها و ظرفیت های علمی و تخصصی کشور باشد، نرسیده ایم؛ بررسی نظام بین المللی در دوره های قبلی و کنونی مبین این مورد است که محدوده نظام بین المللی، قبل از دوره جدید در اطراف شبکه های ارتباطی آبی و رودخانه های آسیا، خاورمیانه و دریای مدیترانه و در دوره جدید در اطراف اقیانوس های آرام و اطلس بوده است.
مهم ترین راهبردهای توسعه اقتصادی به صورت عام و آمایش سرزمین به صورت خاص در غالب کشورها را میتوان در بهره مندی از ظرفیت های دریایی و ساحلی عنوان نمود، براین اساس توسعه دریامحور و توزیع و پراکنش جمعیت و فعالیت در نواحی ساحلی در طول زمان تکوین پیدا کرده است، بگونه ای که متراکم ترین کلان شهرهای فراملی در جهان امروز بیشتر در شهرهای بندری و ساحلی قابل مشهود است.
ایران را با دارا بودن ظرفیت های قابل توجه میتوان همچون کشورهایی محسوب کرد که از موقعیت ها و موهبت های مناسبی بخصوص در حوزه دریایی برخوردار است؛ واقع شدن در سواحل جنوبی دریای خزر از سمت شمال، خلیج فارس و دریای عمان و تنگه هرمز از سمت جنوب، موقعیت دریایی بسیار حساس و راهبردی را برای کشور به ارمغان آورده که گویای این موهبت ها است.
خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر همچون بزرگ ترین موهبت های طبیعی بوده که استفاده مناسب از این نعمات می تواند ایران را به سمت تجربه اقتصادی پایدار سوق دهد، اما هنوز این بنادر بشکلی سنتی اداره می گردند و از تمام مزایا و ظرفیت های بومی آنها به درستی استفاده نمی گردد، براین اساس بنادر مورد اشاره هنوز نتواسته اند در رقابت های منطقه ای عملکرد موفقی داشته باشند.
ایران به لحاظ ترانزیتی در چه جایگاهی است؟
جمهوری اسلامی به لحاظ قرارگیری در موقعیت جغرافیایی بسیار مناسب از مزایای تزانزیتی قابل توجهی بهره مند بوده و با توسعه شبکه حمل و نقل ارتباط مطمئن و کارآمد می تواند از این مزایای به منظور افزایش درآمدهای ارزی و ارتقای موقعیت استراتژیک خود در منطقه به نحو احسن استفاده کند؛ موقعیت مناسب ایران، در جنوب و دریای خلیج فارس کشورهای عمده تولیدکننده نفت جهان را در خود جای داده است و این منطقه بعنوان گلوگاه انرژی جهان به حساب می آید، در شمال ایران هم دریای خزر قرار دارد که بهترین پل ارتباطی بین کشورهای ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان است و می تواند نقش مهمی در تجارت میان این کشورها ایفا کند، از طرفی ایران از غرب و شرق با کشورهای عراق، ترکیه، پاکستان و افغانستان همسایه است.
ارتباط ایران با ۱۵ کشور جهان از راه مرزهای آبی و خاکی برقرار می شود و به نوبه خود می تواند بعنوان پل ارتباطی بین این کشورها ایفای نقش کند، از طرفی این کشورها جمعیت بزرگی را در خود جای داده و از درآمد بسیاری دارند که این عامل هم به نوبه خود علاوه بر در اختیار داشتن منابع و ثروت های ملی خدادادی می تواند بعنوان عامل توسعه ترانزیت و تجارت در منطقه مؤثر باشد.
جایگاه نقش بنادر و اقتصاد دریامحور در توسعه اقتصادی بنادر
براساس آمارها، سالانه چهار میلیون و ۵۵۴ هزار و ۹۱۵ تن کالا از سه بندر انزلی، آستارا و منطقه آزاد کاسپین جابه جا می شود؛ روسیه ۹۳ درصد و قزاقستان هفت درصد سهم واردات بنادر گیلان و روسیه ۶۱ درصد، قزاقستان ۲۹ درصد و آذریایجان و ترکمنستان پنج درصد سهم صادرات بنادر گیلان را به خود اختصاص داده اند؛ این آمار نقش بنادر را در توسعه اقتصاد دریامحور به خوبی نشان داده است.
ترانزیت از راه ایران چه مزیت هایی دارد؟
-برقراری ارتباط ترانزیتی افغانستان و آسیای میانه از راه محور ترانزیتی شرق کشور «چابهار_میلک»، نزدیکی جغرافیایی بندرچابهار به افغانستان، انجام سرمایه گذاری های گسترده در بخش های مختلف حمل و نقل بخصوص بخش دریایی، ایجاد تسهیلات و زیرساخت های حمل و نقل در راه محور شرق کشور و حمایت های گسترده دولتی بندر چابهار را بعنوان قطب ترانزیت افغانستان تبدیل نموده و درصورت برطرف شدن موانع علاوه بر توسعه محور شرق شاهد رونق ترانزیت در راه مذکور هستیم.
-کالاهایی که از راه ایران ترانزیت می شوند مزایای زیادی همچون برخی معافیت هزینه های بندری و انبارداری دارند. کالاهای ترانزیتی صرف نظر از اعطای تسهیلات از معافیت هزینه انبارداری برخوردار می باشند. هزینه انبارداری تا ۱۰ روز اول تخلیه بار مجانی و تا یک ماه حدود ۳۰ درصد تخفیف دارند.
مناطق ساحلی بستر فعالیتهای بزرگ اقتصادی و اجتماعی محسوب می شودT یک سوم جمعیت جهان در محدوده ۶۰ کیلومتری حاشیه دریاها مستقر هستند و بیشتر از ۸۰ درصد از شهرهای بزرگ جهان که امروزه بعنوان قطب های تجاری از آنها یاد می شود در مناطق ساحلی قرار دارند، این آمار نشان داده است گسترده های دریایی و اقتصاد دریامحور در رشد و رونق کشورها و شهرهای مختلف جهان نقش محوری دارد.
بیشترین فعالیت در عرصه های سواحل آبی کشور در محدوده های شهری و روستایی در ارتباط با تأسیسات بندری و نظامی است که این فعالیت ها تنها پنج درصد سواحل را شامل می شود و ۹۵ درصد ظرفیت ساحلی کشور بدون استفاده باقی مانده است، درحالی که مناطق یاد شده به لحاظ برخورداری از اهمیت ژئواستراتژیک در مقیاس جهانی و منطقه ای بعنوان مهم ترین نواحی پرارزش سیاسی و اقتصادی جهان به شمار می‎ رود و در توسعه مناسب، نقش اقتصادی و سیاسی بالایی نقش دارد.
فرصت های بزرگ چهار استان جنوبی کشور در حوزه های گردشگری، تجاری، سکونتی، صنایع و شیلات به علت توسعه نیافتن محدوده های سکونتی و اقتصادی بدون استفاده مانده است. این مناطق باتوجه به موقعیت جغرافیایی و طبیعی، نزدیکی به بنادر اصلی آسیا ازنظر تجارت و بازرگانی بین المللی، بهترین منطقه برای توسعه اقتصادی هستند. گستره های آبی را در واقع میتوان یکی از عناصر قدرت سیاسی و ظرفیت های رشد اقتصادی کشور دانست و براین اساس ایران همواره در جایگاه قدرت تأثیرگذار در جهان مطرح بوده است.
پیشرفت های جهان امروز مبین این مورد است که نباید مزیت رقابتی را تنها در بهبود عواملی مانند صرفه جویی مقیاس در ظرفیت کشتی یا صرفه جویی در مصرف انرژی معنا کرد، بلکه استفاده از فناوری های نو، هوشمندسازی سامانه های مختلف کشتی، تلاش در نفوذ در روابط تجاری جوامع و جایگزینی جزئی یا کلی سوخت های دریایی متعارف کنونی با حامل های ارزانقیمت همچون تجدیدپذیر و پاک همچون راهکار ها است.
سهم دریا از تولید ناخالص داخلی در کشورهای ساحلی پیشرفته مانند اروپا ۵۰ درصد است، اما این رقم در کشور ایران با وجود قریب به ۶ هزار کیلومتر نوار ساحلی تنها دودرصد است؛ از طرفی برپایه اعلام کارشناسان هم اکنون تقریباً ۹۵ درصد واردات و ۸۵ درصد صادرات کشور از راه بنادر انجام می شود، ازاین رو با عنایت به حجم گسترده صادرات و واردات کالا توسعه بنادر، دروازه های ارتباطی کشور، در جهت توسعه دریامحور نیاز است.
لازم است به جای افزایش بی رویه بنادر کوچک و متوسط که نقش محدودی در جابه جایی دارند، تمرکز توان عمرانی کشور در حوزه حمل و نقل دریایی را بر ایجاد دو کانون اصلی ترانزیت در خلیج فارس در بندرعباس و چابهار معطوف کرد و این اتفاق در شمال کشور و حوزه دریای خزر می تواند به اتفاق بیفتد.
در ایران میتوان سالانه بیشتر از ۱۰ میلیارد دلار درآمد خالص به دست آورد و خیلی از مشکلات و زندگی مردم حل و توسعه و رشد اقتصادی فراهم گردد که لازمه تحقق این امر، بها دادن دولتمردان به ترانزیت و صنعت حمل و نقل است.

1401/05/15
10:05:56
5.0 / 5
418
تگهای خبر: اقتصاد , اقتصادی , تجربه , تخصص
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۱
فوری خرید