رئیس مركز دادرسی سازمان امور مالیاتی خبر داد؛

برنامه های ویژه برای تحول دادرسی در عرصه مالیات

برنامه های ویژه برای تحول دادرسی در عرصه مالیات

فوری خرید: استقلال هیأت های حل اختلاف از اداره کل مالیاتی و تشکیل مرکز دادرسی مالیاتی بسیار مهم بوده که این مساله از جهت رفع تعارض منافع ساختاری یک گام بسیار مهم در عرصه نهادهای شبه قضایی کشور است.محمد طاهری نژاد، رییس مرکز دادرسی سازمان امور مالیاتی در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان این دو سال اخیر در عرصه تظلم خواهی و رسیدگی به اعتراضات مالیاتی یک تحول بزرگ رخ داده است، اظهار داشت: استقلال هیأت های حل اختلاف از اداره کل مالیاتی و تشکیل مرکز دادرسی مالیاتی بسیار مهم بوده که این مساله از جهت رفع تعارض منافع ساختاری یک گام بسیار مهم در عرصه نهادهای شبه قضایی کشور است.
ارتباط دادرسی و حوزه مالیاتی
طاهری نژاد اضافه کرد: دادرسی در سازمان مالیاتی یک مفهوم عام برای رسیدگی به اعتراضات و تظلم خواهی برشمرده می شود. در حقیقت مودی مالیاتی وقتی وارد سازمان و فرآیندهای مالیات ستانی می شود ممکنست به دلایلی ناظر به فرآیندی که طی کرده و به ویژه آن چه برای او مالیاتی تعیین شده، اعتراض داشته باشد و ما طبیعتاً به عنوان یک رکن تخصصی در عرصه کارهای اقتصادی باید برای مساله رسیدگی به اعتراضات مودیان مالیاتی و تظلم خواهی مردم به مفهوم عام تدابیری داشته باشیم و قانونگذار سازمان را موظف کرده که در مراحل مختلفی و طی فرآیندهای مختلفی بتواند به این اعتراضات و تظلم خواهی مودیان رسیدگی کند. بر طبق قانون مالیات های مستقیم، فرآیندهای دادرسی ظاهراً تا هفت مرحله می رسد. این مساله طبیعتاً دادرسی را طولانی خواهدنمود. صفر تا صد پروسه دادرسی چند روز یا چند ماه طول می کشد؟
وی با اشاره به اینکه مراحل بدوی و تجدیدنظر گسترده ترین حلقه دادرسی و تظلم خواهی مردم است، اظهار داشت: این مرحله حدودا شش ماه زمان می برد. البته برای پرونده های مختلف ممکنست این زمان متفاوت باشد و گاهی این مرحله به دلیلهای گوناگون مثل قرارهای کارشناسی طولانی تر می شود و در هر یک از سه مرحله ای که بیان کردم این امکان وجود دارد. در باب بحث اهمیت مساله دادرسی نکته ای را باید تاکید کنم که چون برای سازمان مالیاتی به مفهوم عام و به ویژه در دوره مدیریتی جدید سازمان، مساله عدالت مالیاتی و احساس رضایت مودیان مالیاتی از رفع تبعیض های احتمالی خیلی مهم می باشد، به این خاطر مساله دادرسی هم در دوره ی جدید مدیریتی سازمان جز اولویت های اصلی سازمان قرار گرفته و ما در مراحل مختلف رسیدگی به اعتراضات مردم و دادرسی های مالیاتی تمهیدات و برنامه هایی را در این زمینه طراحی نموده و پیگیری می نماییم.
شناسایی گلوگاه های انباشت پرونده
طاهری نژاد با اشاره به اینکه کارهای جدی هم در گذشته و هم در سالهای اخیر درباره ی گلوگاه های ایجاد پرونده و کانون های ایجاد اعتراضات در مودیان مالیاتی انجام شده است، اظهار داشت: در چند ماه اخیر یک کار فشرده را به کمک متخصصان قدیمی سازمان و حتی پژوهشگران و مفسرین فرآیندی خارج از سازمان، داریم انجام می دهیم. این اقدامات پژوهشی روی بانکهای اطلاعاتی پرونده های موجود انجام شده و توانستیم کانون های این مساله را تا حد خوبی شناسایی نماییم. به عنوان مثال یکی از مسائل جدی ما در دادرسی، مساله ابلاغ های قانونی می باشد که چون قسمتی از پرونده ها الان ابلاغ واقعی نمی شوند - پرونده ها وقتی ابلاغ قانونی می شوند حائزشرایط ورود مستقیم به پروسه دادرسی هستند- امکان توافق با مودی در اداره کل امور مالیاتی وجود ندارد. ما الان با یک پدیده جدی از پرونده هایی روبه رو هستیم که به سبب ابلاغ قانونی، وارد دادرسی و هیأت های حل اختلاف ما می شوند و باید برای اینها برنامه های جدی را پیگیری نماییم.
برنامه برای افزایش کیفیت دادرسی و حل معضلات
این مقام مسئول افزود: در عرصه اطاله دادرسی برنامه ویژه که بحث اصلاحات فرآیندی و بازتعریف فرآیندهاست را داریم که بتوانیم با بازتعریف فرآیندها و ارتقای فرآیندهای دادرسی، قسمتی از زمانی که پروسه پرونده ها با آن مواجهند و طول می کشد را کاهش دهیم. یک بحث جدی ما که هم در اطاله دادرسی اثر دارد و هم بر کیفیت اثر دارد، به کارگیری نیروی انسانی توانمند در هیأت های حل اختلاف مالیاتی و کادر اداری و استفاده از ظرفیت نمایندگان بند دو و سه برمبنای تغییرات قانون است. بر همین اساس، در امتداد کیفیت رسیدگی برنامه های مختلفی مدنظر داریم که یکی از برنامه های مهم، مساله آموزش است. طبیعتاً نمایندگان بند یک سابقه های تخصصی خوبی در حوزه مالیات دارند اما احیانا قوانین و رویه ها و مقررات حوزه مالیات خیلی پویاست و به شدت روزبه روز تغییر می کنند و ما نیاز داریم این همکاران محترم که به عنوان نماینده بند یک یا نماینده سازمان هستند پشتیبانی فنی بیشتری از آنها داشته باشیم که خودرا در عرصه بحث های آموزشی به روز کنند
ترکیب هیأت های دادرسی به چه شکل است؟
طاهری نژاد اضافه کرد: هر هیأت مالیاتی سه عضو کلیدی یا سه رکن کلیدی دارد. نماینده بند یک که اصطلاحاً نماینده ای است که توسط سازمان امور مالیاتی در گذشته معرفی می شده، الان هم توسط مرکز دادرسی نمایندگان بند یک شناسایی و معرفی و منصوب می شود. نماینده بند دو طبق قانون توسط قوه قضائیه و دادگستری استانها و در تهران هم دادگستری کل استان تهران، معرفی می شود که با هدف و اصطلاحاً فلسفه رعایت ابعاد حقوقی پرونده ها و ملاحظات حقوقی به این رکن رسیدگی ها و دادرسی ها کمک می کنند. نماینده بند سه توسط اصناف، مجامع حرفه ای و نهادهایی که در ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم نامبرده شده اند، معرفی می گردند. باتوجه به پرونده ای که وارد دادرسی شده یعنی مودی که پرونده آن رسیدگی می شود چه راسته شغلی است، چه صنفی است و فعالیت اقتصادی آنچه ابعادی دارد، هر یک از این نمایندگان قبلاً بانک اطلاعاتی آنها شکل گرفته و نمایندگانی در این بانک اطلاعاتی ثبت شده که برمبنای قانون این نمایندگان را انتخاب می نماییم و هیأت ها با این سه رکن اصلی شکل می گیرند و دادرسی رسیدگی به پرونده را انجام می دهد.
ارتباط مالیات ستانی عادلانه و شکوفایی مالیات
وی در آخر اظهار داشت: زمانی که ما از تکیه بر درآمدهای نفتی به سمت درآمدهای مالیاتی که هم نقش تنظیم گرانه در اقتصاد داشته و هم چرخه پاسخگویی را در حکمرانی تقویت می کند حرکت نماییم این ظرفیتهای درآمدی پایدار کشور را در مقابل تکانه های خارجی بیمه خواهدنمود. طبیعتاً یکی از ارکانی که می توانیم بوسیله آن، این فرهنگ سازی را در جامعه ایجاد نماییم و به یک فرهنگ مالیاتی خوبی برسیم که مردم با رضایت و بدون ترس از ابعاد تنبیه حاکمیتی، مالیات خودرا پرداخت کنند. آن ارکان مساله عدالت مالیاتی است. زمانی که مردم احساس کنند در عرصه مالیات ستانی عدالت وجود دارد و طبیعتاً هر فرد و هر فعال اقتصادی خودرا با هم صنف ها و رقبای خود می سنجد. اگر احساس کند در عرصه مالیات ستانی به او تعدی نمی شود و احساس تبعیض نکند، طبیعتاً مردم برمبنای باورهای قلبی خود و با رضایت به سمت پرداخت مالیات خواهند آمد. به همین خاطر مساله دادرسی مالیاتی را یک رکن و یک چرخه مهم در عرصه فرهنگ سازی مالیاتی است.منبع:

1402/08/21
09:16:48
5.0 / 5
109
تگهای خبر: اقتصاد , اقتصادی , بیمه , تخصص
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۳
فوری خرید