آرشیو مطالب : نقدینگی

رئیس كل دادگستری استان مركزی:

در واگذاری واگن پارس تسریع شود

در واگذاری واگن پارس تسریع شود
یك مقام مسئول:

آمارهای پولی و بانكی بانك مركزی وضعیت قابل قبولی ندارد

آمارهای پولی و بانكی بانك مركزی وضعیت قابل قبولی ندارد
وزیر صمت در حاشیه جلسه دولت

افزایش قیمت خودرو ها ناشی از نوسانات بازار است

افزایش قیمت خودرو ها ناشی از نوسانات بازار است
رئیس كل بانك مركزی:

محدودیتی برای تامین ارز واردات مواد اولیه نداریم

محدودیتی برای تامین ارز واردات مواد اولیه نداریم
نماینده مجلس:

بنگاهداری بانك ها همچنان ادامه دارد

بنگاهداری بانك ها همچنان ادامه دارد

حجتی درباره سوء استفاده از مجوز صید فانوس ماهیان به اعضای كمیسیون كشاورزی پاسخ داد

حجتی درباره سوء استفاده از مجوز صید فانوس ماهیان به اعضای كمیسیون كشاورزی پاسخ داد
نایب رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس:

FATF بومی سازی شود، تجربه برجام و عدم اعتماد به معاهدات بین المللی

FATF بومی سازی شود، تجربه برجام و عدم اعتماد به معاهدات بین المللی
فوری خرید