رئیس كل سازمان امور مالیاتی:

۴۵ هزار میلیاردتومان فرار مالیاتی داریم

۴۵ هزار میلیاردتومان فرار مالیاتی داریم

به گزارش فوری خرید رئیس كل سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: بطور میانگین حدود 8 درصد كل درآمدهای مردم كشور، مالیات است؛ این رقم در كشورهای پیش رو، 30 درصد است ضمن اینكه حدود 45 هزارمیلیارد تومان فرار مالیاتی داریم.


به گزارش فوری خرید به نقل از صدا و سیما، امیدعلی پارسا با حضور در برنامه «نگاه یک» اضافه کرد: حالا در کشورمان ماهانه حدود ۱۲ تا ۱۳ هزار میلیارد تومان، کل مالیات هایی است که به روش های گوناگون، وصول می نماییم در صورتیکه فقط حقوق پرداختی همه کارکنان کشوری، لشکری و مستمری بگیران کمیته امداد و بهزیستی، حدود ۲۷ تا ۲۸ هزار میلیارد تومان است بدین سبب نظام مالیاتی کنونی باید بطور اساسی، تغییر کند تا در درآمدهای مالیاتی کشور، جهش اتفاق بیفتد. وی با اشاره به اینکه مالیات، هزینه زندگی اجتماعی است، اظهار داشت: اداره کشور تفاوتی با اداره خانواده ندارد زمانی که هزینه های جاری خانواده بیش از درآمدش است یا باید درآمدها را افزایش داد یا فروش اموال و دارایی اتفاق بیفتد و یا قرض صورت گیرد. پارسا افزود: امکان دیگری مانند چاپ پول توسط دولت ها هم وجود دارد که این بدترین راه است، برای اینکه سبب افزایش تورم می شود که این افزایش، ظالمانه ترین نوع مالیات است، برای اینکه فشار آن به طبقات متوسط و پایین و حقوق ثابت بگیران وارد می شود. وی ادامه داد: یکی از اصول مالیاتی، تمرکز بر طبقات و دهک های بالاست و در همه دنیا هم این گونه است و طبقات بالاتر مالیات بیشتری را می پردازند. رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور اظهار داشت: ۳۵ درصد کل بودجه عمومی کشورمان از مالیات تامین می شود در صورتیکه این رقم در کشورهای دیگر حدود ۸۵ درصد است. پارسا با اشاره به اینکه به سبب شیوع ویروس کرونا تصمیم گرفته شد تکالیف مالیاتی، چند ماه عقب بیفتد، اضافه کرد: مهلت ارسال اظهارنامه های مالیاتی مشاغل از خرداد به انتها مرداد و اشخاص حقوقی و شرکت ها از تیر به انتها شهریور، موکول شد. وی اشاره کرد: ارسال این اظهارنامه ها، تکلیف قانونی مودیان است و اگر در مهلت مقرر، انجام نشود مشمول ۳۰ درصد جریمه غیر قابل بخشش می شود. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: پرداخت مالیات علاوه بر تامین هزینه های اجتماعی، سبب افزایش عدالت و کاهش نابرابری های اجتماعی می شود. پارسا با اشاره به اینکه فروش نفت راه مناسبی برای تامین هزینه ها نیست، اضافه کرد: باید نظام مالیاتی هوشمند را عملیاتی نماییم که برمبنای آن، همه جامعه مجبور می شوند متناسب با درآمد و ثروت و مصرف خود، مشارکت کنند. وی، کارآیی و اثر بخشی بیشتر و تکریم و رفاه بیشتر مردم را از اهداف این نظام مالیاتی برشمرد و افزود: کاهش درآمدهای نفتی و تحریم های ظالمانه، هر سه قوه کشورمان را به اجماع رسانده است که به سمت نظام مالیاتی کارا، اثر بخش و عادلانه و هوشمند پیش برویم و بتوانیم زیرساخت این نظام مالیاتی را تا ۲ سال آینده فراهم و عملیاتی نماییم. پارسا درباره بخشودگی جرایم مالیاتی هم اظهار داشت: پارینه این تصمیم بزرگ و جدی گرفته شد که یکی از اهداف مشخص آن، در آمدن همه مودیان خصوصاً تولیدکنندگان از زیر بار فشار بدهی های مالیاتی بوده است و این فرصت برقرار شد با بخشودگی کل جرایم و پرداخت اصل بدهی ها، از زیر بار فشار سنگین این بدهی ها بیرون بروند. وی ادامه داد: پارینه از این محل حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برای بودجه کشور تامین منابع مالی شد. پارسا افزود: امسال نیز کسانی که اصل بدهی های مالیاتی خودرا تا اختتام دی پارینه تا ۳۱ خرداد امسال پرداخت کنند، ۹۰ درصد در بخش تولید و ۸۰ درصد در بخش خدمات از بخشودگی جرایم قابل بخشش برخوردار می شوند و این ادامه سیاست پارینه است. وی افزود: در ماه های بعد به ازای هر ماه تأخیر در پرداخت اصل بدهی، میزان این بخشودگی، ۲ درصد کاسته می شود، اما بدهی ها و جرایمی که از دی پارینه تا کنون به وجود آمده است اگر تا اختتام تیر پرداخت گردد ۱۰۰ درصد جرایم، بخشیده می شود. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: حذف تشخیص علی الرأس مالیات، خواسته همه مودیان است و امسال به دنبال حذف این مساله هستیم و این تکلیف قانونی ماست و امسال حتما آنرا عملیاتی می نماییم. پارسا اضافه کرد: بر طبق این موضوع، اطلاعات و فاکتورهای لازم را برای تعیین مالیات در اختیار داریم و باتوجه به آن، حد و دامنه قابل قبول برای هر مودی مالیاتی را تعیین می نماییم. وی افزود: اگر اظهارات مودیان، مطابق با اطلاعات ما و صادقانه باشد آنرا می پذیریم، اما اگر اظهارات مودیان، کم گویی عامدانه باشد و یا با اطلاعات ما خیلی فاصله داشته باشد به آن رسیدگی سخت تر از معمول می نماییم و این روش در همه جای جهان انجام می شود. پارسا با اعلان اینکه فرار مالیاتی، نپرداختن حق مردم و برداشتن حق الناس است، اضافه کرد: سازمان امور مالیاتی بر حدود ۴ هزار نفر که وضع درآمدی و ثروتی بالایی دارند و مالیات کمی می پردازند، متمرکز شده و کارهای آنها در حال انجام می باشد و در همه استانها این کار در حال انجام می باشد و برابر با مستندات قطعی و بدون جنجال و هیاهو و به زودی به نتیجه می رسد.۴۵ هزار میلیاردتومان فرار مالیاتی در کشور وجود داردوی افزود: برمبنای برآوردها، حدود ۴۰ تا ۴۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد که امیدواریم بتوانیم با این اقدامات مبتنی بر اطلاعات، آنرا وصول نماییم. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: دستگاه های اجرایی که هنوز آن گونه که شایسته اداره کشور است، اطلاعات را به سازمان امور مالیاتی نداده اند، بودجه آن دستگاه های اجرایی را معلق یا متوقف می نماییم تا زمانی که این کار را انجام دهند. وی اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی تا پارسال، راهبرد تعامل داشت، اما حالا بر طبق مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی عمل می نماییم و باید همه اطلاعات ریز اقتصادی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد. پارسا با اعلان اینکه امیدواریم اولین مرحله نظام مالیاتی هوشمند تا آخر سال ۱۴۰۰، عملیاتی شود، اضافه کرد: دو هفته دیگر، دستگاه های اجرایی را که همکاری کرده اند و یا نکرده اند اعلام خواهیم کرد. وی با اشاره به اینکه در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مالیات بر عایدی سرمایه دیده شده است، افزود: همین طور مالیات بر مجموع درآمدها هم عملیاتی و معافیت های مالیاتی هم ساماندهی می شود. پارسا اظهار داشت: امیدواریم این اصلاحیه هر چه زودتر در دولت نهایی شود و مجلس قبل از بودجه سال ۱۴۰۰، آنرا تصویب کند. وی با اشاره به اینکه تقریباً همه کشورهای جهان، مالیات بر عایدی سرمایه دارند، اضافه کرد: موضوع دوم این مالیات، تامین منابع برای دولت می باشد و موضوع اصلی آن مقابله با کارهای سوداگرانه و اختلال زا است. پارسا با اعلان اینکه زیر ساخت های لازم برای این کار برقرار است، افزود: همه دستگاه های اجرایی باید متناسب با وظایف تخصصی خود، سامانه های با ریزداده های اطلاعاتی با کیفیت را داشته باشد. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی متولی راه اندازی سامانه املاک و اسکان است و این سامانه به راه افتاده است و اطلاعات مورد نیاز در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد.از خانه خالی ها باید مالیات گرفته شودپارسا با اعلان اینکه از خانه های خالی باید مالیات بگیریم، اضافه کرد: از خانه های خالی در سال نخست، مالیات گرفته نمی گردد در سال دوم ۵۰ درصد درآمد اجاره تخمینی آن مشمول مالیات و در سال سوم ۱۰۰ درصد درآمد اجاره آن مشمول مالیات می شود، اما بنظر می رسد این میزان، بازدارنده نباشد و باید شدیدتر باشد. وی ادامه داد: کمیسیونی مرکب از راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی و سازمان دهیاری و شهرداری ها، قیمت روز املاک و اجاره آنرا تعیین می کند. پارسا افزود: به محض اینکه وزارت راه و شهرسازی بتواند اطلاعات خانه های خالی و متراژ آنرا به سازمان امور مالیاتی بدهد بلافاصله وارد مرحله اجرای مالیاتی آن می شویم. وی ادامه داد: تا زمانی که جریمه ها بازدارنده و مشوق ها برانگیزاننده نباشند به اهداف نمی رسیم. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اعلان اینکه مالیات بر عایدی سرمایه در شرایط معمول اقتصادی باید مشمول انواع سرمایه شود، اظهار داشت: زمانی که تورم، ۳۵ درصد است و نرخ سود سپرده بانکی ۱۵ درصد است و ارزش پول سپرده گذاران بانکی، ۲۰ درصد کاسته می شود، مالیات ستاندن از آن موضوعیت پیدا نمی کند، اما در حالت عادی که نرخ سود سپرده بیش از نرخ تورم است حتما باید از آن هم مالیات گرفت. پارسا اشاره کرد: بدین سبب در شرایط موجود، ستاندن مالیات از سپرده های بانکی، منطق اقتصادی ندارد و این مساله در وزارت امور اقتصادی ودارایی و دولت، مطرح نیست. وی اظهار داشت: سازمان امورمالیاتی، دستگاه دخل کشور است و باید شجاع، سالم و مورد حمایت باشدپارسا اضافه کرد: پارینه حدود ۳۰ درصد، قطعیت بخشیدن های مالیاتی از سال قبل از آن بهتر شد و ۲۴ درصد، ورودی به هیئت های حل اختلاف، کمتر شد. وی افزود: در همه اقشار و مشاغل ۱۰ تا ۱۵ درصد، در آمد بالایی دارند و بقیه، درآمدهای متوسط یا پایین دارند بدین سبب مالیات ها باید متناسب با درآمد افراد باشد و نباید فقط به حرفه و شغل افراد توجه گردد. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اضافه کرد: ستاندن مالیات مستقیم همه اقشار و گروه های بعنوان یکی از اصول عدالت باید عملیاتی شود و در هیچ جای جهان، کل یک شغل و یا حرفه را از مالیات، معاف نمی کنند. پارسا در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: شیوع ویروس کرونا با همه مشکلاتی که داشت در جاهایی ما را مجبور کرد که امور را الکترونیکی نماییم و در سازمان امور مالیاتی هم گواهی نقل و انتقالات، این گونه شد و آنرا تمام الکترونیک کردیم. وی افزود: حداکثر تا اختتام تیر، این مساله برای همه کشور عملیاتی می شود و با این اقدام، نیازی به مراجعه به سازمان امور مالیاتی و گرفتن گواهی و مفاصا حساب نیست. پارسا افزود: با این کار، ۶ تا ۷ درصد از نیروهای سازمان امور مالیاتی هم آزاد می شوند و می توانند به خدمات دیگر بپردازند و مردم هم آسان تر می شوند و تخلفات هم کمتر می شود. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: این کار برای املاک مسکونی انجام شد و برای املاک تجاری هم عملیاتی خواهد شد. وی ادامه داد: بستر ابلاغ های الکترونیکی هم برقرار شد و امیدواریم همه اقدامات و خدمات سازمان امور مالیاتی، الکترونیک شود.


منبع:

1399/03/25
14:21:41
5.0 / 5
3322
تگهای خبر: اقتصاد , اقتصادی , تخصص , حقوق
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۳
فوری خرید