مهر خبر می دهد؛

جزئیات ردیف بودجه طرح های ریلی

جزئیات ردیف بودجه طرح های ریلی

به گزارش فوری خرید دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰، ردیف های اعتباری مناسبی برای پروژه های زیرساختی ریلی پیشنهاد داده که بخشی از آنها، در ادامه پروژه هایی است که اجرای آنها از سالهای گذشته شروع شده است.



به گزارش فوری خرید به نقل از مهر، در لایحه بودجه ۱۴۰۰، دولت در امتداد توسعه زیرساخت های ریلی، اعتبارات نسبتاً مناسبی برای برخی پروژه های با اولویت بالاتر پیشنهاد داده است.
از مهمترین پروژه هایی که از ردیف اعتبار در لایحه بودجه ۱۴۰۰ برخوردار می باشند، قطار برقی تهران-مشهد، قطار سریع السیر تهران-قم-اصفهان و همینطور متروی تهران-لاریجان-آمل با اعتبار ۶ هزار میلیارد تومانی است که در سالهای اخیر با انتقاد گسترده کارشناسان صنعت ریلی مواجه بوده و به پروژه پر حاشیه مشهور شده است.
چرا راه اندازی پروژه راه آهن برقی تهران-آمل-لاریجان، خسران بزرگی برای اقتصاد کشور است؟
در قانون بودجه سال ۹۷ هم بیشتر از ۶.۴ هزار میلیارد تومان برای اجرای پروژه ریلی و غیر اقتصادی تهران-آمل در نظر گرفته شده بود که با این مبلغ می شد یک پنجم پروژه های ریلی مهم را با صورت وضعیت و هزینه های ساخت و راه اندازی خطوط ریلی در آن سال، اجرا کرد.
بر اساس برآوردی که در این مصوبه از جانب شرکت ساخت اعلام شده، هزینه هر کیلومتر خط آهن تهران - آمل ۵۳ میلیارد تومان محاسبه شده بود.
این در حالی است که آنگونه که مسؤلان شرکت ساخت و توسعه اعلام نموده بودند، هزینه راه اندازی خط آهن در دشت و کوهستان در همان سال، بین ۳ تا ۹ میلیارد تومان- برای هر کیلومتر ریل گذاری- هزینه در بر داشته است.
با این حساب هزینه هر یک کیلومتر خط آهن رودهن- آمل-لاریجان ۱۴ تا ۱۷ برابر هزینه راه اندازی یک کیلومتر راه آهن چابهار زاهدان است. با این تفاوت که راه آهن مسافری تهران- آمل می تواند حداکثر روزانه ۵ هزار نفر را در بهترین حالت (در صورت تأمین مالی خرید ریل باس و استفاده حداکثری از ظرفیت این خط و استقبال مسافران) جا به جا کند.
با این حال شرکت ساخت و توسعه هیچ گزارشی از تخصیص یا عدم تخصیص این رقم در بودجه سنواتی سالهای قبل و هم میزان پیشرفت این پروژه منتشر نکرده است.
تخصیص بودجه به پروژه گران و بی فایده؛ در لایحه ۱۴۰۰
در لایحه بودجه سال آتی (۱۴۰۰)، رقم در نظر گرفته شده، ۶ هزار و ۱۸ میلیارد تومان است که اندکی بیشتر از ۵۰ میلیون تومان به ازای هر یک کیلومتر، هزینه ساخت خط آهن در نظر گرفته شده است.
با فرض تکمیل راه اندازی این پروژه ظرف یک سال و عدم احتیاج به منابع مالی جدید برای تکمیل این خط آهن و همینطور با احتساب هر فقره بلیت قطار برقی تهران-آمل (مثلاً) ۵۰ هزار تومان، سالانه ۹۱ میلیارد تومان این خط آهن از محل بلیت فروشی درآمد خواهد داشت.
اگر هزینه بلیت و جمعیت مسافران این خط ثابت باشد، ۶۶ سال طول می کشد تا صرفا از محل بلیت فروشی، هزینه راه اندازی این پروژه مستهلک شود! اما اگر سالی ۲۰ درصد به نرخ بلیت و ۵۰ درصد به جمعیت استفاده کنندگان، افزوده شود، این دوره زمانی به حدود یک سوم (کمی بیشتر از ۲۲ سال) کاهش خواهد یافت.
این در حالی است که خط آهن چابهار-زاهدان به قول مدیران شرکت ساخت، حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان هزینه راه اندازی آن خواهد بود که تا تا آخر سال آینده، این خط تکمیل می شود و می تواند سالانه ۷.۵ میلیون تن بار (ظرف بازه زمانی ۵ ساله) شامل ترانزیتی، وارداتی و صادراتی به خود جذب نماید.
درآمد خط آهن چابهار-زاهدان به قول کارشناسان، رقمی معادل فروش نفت در روزهای قبل از تحریم فروش نفت خواهد بود که در سالهای اخیر (پیشاترامپ) بسته به قیمت هر بشکه نفت، بین ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار (حدود ۱، ۵۰۰ هزار میلیارد تومان با احتساب هر دلار ۲۵ هزار تومان) بوده است که به مفهوم بازگشت هزینه راه اندازی خط آهن چابهار-زاهدان در یک دوره زمانی یک ساله است.
خاطرنشان می شود بودجه عمرانی سالجاری ۸۸ هزار میلیارد تومان است و دولت در لایحه بودجه سال آتی، ۱۰۴ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی (تملک دارایی های سرمایه ای) پیشنهاد شده است.
پروژه های عمرانی اولویت دار بخش ریلی به این شرح است:
۱. راه آهن میانه-اردبیل به طول ۱۷۵ کیلومتر و با اجرای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور با اعتبار ۶ هزار و ۳۴۴ میلیارد و ۶۴۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
۲. راه آهن زنجان-تبریز و همدان-سنندج از مسیر بیجار به طول ۱۲۰ کیلومتر و با اجرای شرکت ساخت و توسعه با اعتبار هزار و ۱۸۲ میلیارد و ۵۴۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
۳. راه آهن اسلام آباد-ایلام به طول ۸۰ کیلومتر و با اجرای شرکت ساخت با اعتبار ۸۲۲ میلیون و ۶۷۲ هزار و ۵۰۰ تومان
۴. راه آهن چابهار-زاهدان به طول ۵۸۰ کیلومتر با اجرای شرکت ساخت و اعتبار ۲ هزار و ۲۸۴ میلیون و ۸۴۵ هزار و ۳۰۰ تومان
۵. اتصال سبزوار- بردسکن- خلیل آباد و کاشمر به راه آهن بافق - مشهد به طول ۲۲۰ کیلومتر و با اجرای شرکت ساخت با اعتبار ۲ هزار و ۱۷۲ میلیارد و ۹۲۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
۶. اتصال دوغارون به شبکه ریلی به طول ۲۰۰ کیلومتر و با اجرای شرکت ساخت با اعتبار هزار و ۸۷۸ میلیارد و ۱۴۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
۷. اتصال راه آهن یزد-اقلید به راه آهن اصفهان- شیراز به طول ۲۶۴ کیلومتر با اجرای شرکت ساخت و اعتبار هزار و ۱۹۲ میلیارد و ۸۵۵ میلیون و ۱۱۰ هزار تومان
۸. اتصال سبزوار به شبکه ریلی به طول ۴۵ کیلومتر و با اجرای شرکت ساخت و اعتبار ۴۷۵ میلیون و ۹۰۶ هزار تومان
۹. اتصال سراب به شبکه ریلی به طول ۱۵۵ کیلومتر با اجرای شرکت ساخت و اعتبار ۷۷۸ میلیارد و ۹۷۷ میلیون تومان
۱۰. اتصال یاسوج به شبکه ریلی به طول ۱۷۰ کیلومتر با اجرای شرکت ساخت و اعتبار هزار و ۶۱۵ میلیارد و ۲۹۵ میلیون تومان
۱۱. راه اندازی آنتن ایستگاه راه آهن جوین-اسفراین-بجنورد-شیروان به طول ۱۷۰ کیلومتر با اجرای شرکت ساخت و اعتبار هزار و ۲۱۳ میلیارد و ۳۲۸ میلیون تومان
۱۲. راه اندازی خط دوم راه آهن تهران-میانه-تبریز به طول ۴۴۰ کیلومتر و اجرای شرکت راه آهن با اعتبار ۸۸۱ میلیون و ۶۴۴ هزار تومان
۱۳. راه اندازی راه آهن تهران - همدان - سنندج به طول ۴۳۰ کیلومتر با اجرای شرکت ساخت و اعتبار ۳ هزار و ۲۹۱ میلیارد و ۲۸۷ میلیون تومان
۱۴. راه اندازی راه آهن اراک - خمین- گلپایگان- میمه- اصفهان به طول ۱۶۵ کیلومتر و اجرای شرکت ساخت با اعتبار هزار و ۵۶۹ میلیارد و ۲۳۳ میلیون تومان
۱۵. راه اندازی راه آهن اصفهان - داران- ازنا به طول ۳۲۲ کیلومتر و اجرای شرکت ساخت با اعتبار ۳ هزار و ۱۷۰ میلیارد و ۱۲۱ میلیون تومان
۱۶. راه اندازی راه آهن بافق - مشهد و راه آهن تربت حیدریه - سنگان - هرات به طول ۹۷۷ کیلومتر و اجرای شرکت ساخت با اعتبار ۷۰۰ میلیون تومان
۱۷. راه اندازی راه آهن حومه ای قزوین - محمدیه به طول ۲۰ کیلومتر و اجرای شرکت ساخت با اعتبار یک میلیارد و ۲۸۸ میلیون تومان
۱۸. راه اندازی راه آهن دورود- خرم آباد- اندیمشک و درود - بروجرد - ملایر به طول ۳۹۴ کیلومتر و اجرای شرکت ساخت با اعتبار ۴ هزار و ۲۳ میلیارد و ۳۵۳ میلیون تومان
۱۹. راه اندازی راه آهن تهران - لاریجان- آمل به طول ۱۲۰ کیلومتر و اجرای شرکت ساخت با اعتبار ۶ هزار و ۱۸ میلیارد تومان!
۲۰. راه اندازی راه آهن زاهدان -زابل- بیرجند و اتصال آن به راه آهن بافق - مشهد به طول ۷۶۰ کیلومتر و اجرای شرکت ساخت با اعتبار ۷ هزار و ۴۱۲ میلیارد و ۶۵ میلیون تومان
۲۱. راه آهن سریع السیر تهران - قم - اصفهان و قم - اراک به طول ۴۰۵ کیلومتر و اجرای شرکت راه آهن با اعتبار ۲۷ هزار و ۴۴۱ میلیارد و ۴۶۵ میلیون تومان
۲۲. راه اندازی راه آهن شیراز - اصفهان به طول ۵۰۶ کیلومتر با اجرای شرکت راه آهن و اعتبار ۸۹۰ میلیون تومان
۲۳. راه اندازی راه آهن شیراز - بوشهر و خط آنتنی جهرم به طول ۵۷۲ کیلومتر و اجرای شرکت ساخت با اعتبار ۵ هزار و ۲۴۷ میلیارد و ۵۰۲ میلیون تومان
۲۴. راه اندازی راه آهن غرب کشور و خط آنتنی نهاوند به طول ۵۷۹ کیلومتر و اجرای شرکت ساخت با اعتبار ۴ هزار و ۶۳۳ میلیارد و ۴۷۶ میلیون تومان
۲۵. راه اندازی راه آهن قزوین - رشت - انزلی به طول ۲۱۸ کیلومتر و اجرای شرکت ساخت و اعتبار ۲ هزار و ۵۱۱ میلیارد و ۴۲۹ میلیون تومان
۲۶. راه اندازی راه آهن کرمان - زاهدان به طول ۵۴۵ کیلومتر و اجرای شرکت راه آهن با اعتبار هزار و ۱۵ میلیارد و ۵۹ میلیون تومان
۲۷. راه اندازی راه آهن گرگان - بجنورد و راه آهن شیروان-مشهد به طول ۵۲۰ کیلومتر و اجرای شرکت ساخت با اعتبار ۵ هزار و ۲۱۶ میلیارد و ۴۱۲ میلیون تومان
۲۸. برقی کردن راه آهن گرمسار - گرگان - اینچه برون به طول ۴۹۵ کیلومتر و اجرای شرکت راه آهن با اعتبار ۱۳ هزار و ۲۸ میلیارد و ۵۹۴ میلیون تومان
۲۹. راه اندازی راه آهن گل گهر-نیریز-استهبان-فسا-شیراز و آنتنی داراب-زادمحمود-لار به طول ۵۱۷ کیلومتر و اجرای شرکت ساخت با اعتبار ۴ هزار و ۶۲۶ میلیارد و ۱۹۲ میلیون تومان
۳۰. راه اندازی راه آهن مبارکه - سفید دشت- شهرکرد به طول ۹۰ کیلومتر و اجرای شرکت ساخت با اعتبار هزار و ۷۰۰ میلیارد و ۹۶۲ میلیون تومان
۳۱. راه اندازی راه آهن مراغه - ارومیه به طول ۱۸۰ کیلومتر و اجرای شرکت ساخت با اعتبار ۷۳۲ میلیارد و ۶۹۴ میلیون تومان
۳۲. راه اندازی قطار حومه ای تهران - ورامین - پیشوا- گرمسار به طول ۱۲۰ کیلومتر و اجرای شرکت راه آهن با اعتبار ۸۹۳ میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان
۳۳. راه اندازی قطار حومه ای تهران _قم و آنتنی فرودگاه امام خمینی و راه اندازی راه آهن کمربندی قم و انتقال و جمع آوری راه آهن از داخل شهر قم به طول ۱۵۴ کیلومتر و اجرای شرکت راه آهن با اعتبار ۴۰۸ میلیارد و ۱۶۱ میلیون تومان
۳۴. راه اندازی محور جدید راه آهن میانه - تبریز به طول ۲۰۰ کیلومتر و اجرای شرکت ساخت با اعتبار ۲ هزار و ۵۴۳ میلیارد و ۲۵۲ میلیون تومان
۳۵. برقی کردن راه آهن تهران - مشهد به طول ۹۷۵ کیلومتر و اجرای شرکت راه آهن با اعتبار ۱۶ هزار و ۵۱۱ میلیارد و ۵۷۶ میلیون تومان
۳۶. مشارکت در راه اندازی راه آهن شیراز - ج هرم- لار- بندر عباس به طول ۵۳۵ کیلومتر و اجرای شرکت ساخت با اعتبار ۸۳ میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان
۳۷. راه اندازی راه آهن دو خطه برقی اصفهان - اهواز و کمک به راه اندازی راه آهن شلمچه- بصره به طول ۴۸۴ کیلومتر و اجرای شرکت ساخت با اعتبار ۳ هزار و ۱۳۰ میلیارد تومان
۳۸. راه اندازی راه آهن سیرجان- کرمان به طول ۲۰۰ کیلومتر با اجرای شرکت راه آهن با اعتبار ۷۰۸ میلیارد و ۳۳۷ میلیون تومان
۳۹. راه اندازی راه آهن رشت - آستارا به طول ۱۷۰ کیلومتر و اجرای شرکت ساخت با اعتبار ۳ هزار و ۹۳۹ میلیارد و ۲۰۶ میلیون تومان
۴۰. مطالعه و اجرای راه آهن میاندوآب به سقز به طول ۱۰۰ کیلومتر و اجرای شرکت ساخت با اعتبار یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
۴۱. راه اندازی راه آهن خواف-هرات به طول ۶۵ کیلومتر و اجرای شرکت ساخت با اعتبار ۴۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
۴۲. راه اندازی راه آهن بم -جیرفت به طول ۱۷۴ کیلومتر و اجرای شرکت ساخت با اعتبار ۳ هزار و ۲۱۰ میلیارد و ۳۳۷ میلیون تومان
۴۳. راه اندازی راه آهن ملایر - همدان به طول ۹۶ کیلومتر و اجرای شرکت ساخت با اعتبار ۵۳۱ میلیارد و ۹۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان


منبع:

1399/09/25
12:30:34
5.0 / 5
1518
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۲
فوری خرید