مجری طرح چغندر قند وزارت جهاد كشاورزی خبر داد

قیمت چغندر قند افزایش می یابد

قیمت چغندر قند افزایش می یابد

به گزارش فوری خرید خوزستان مجری طرح چغندر قند وزارت جهاد کشاورزی ضمن اشاره به افزایش هزینه های کشت، اظهار داشت: قیمت بذر و نهاده های کشاورزی ۱۲۰ درصد افزایش یافته است ازاین رو به هیات شورای اقتصاد پیشنهاد دادم که قیمت چغندر قند یک هزار و ۲۰۰ تومان باشد که در نهایت با ۸۴۰ تومان موافقت شد.دکتر پیمان حصادی در جلسه هماهنگی کشت چغدر قند در خوزستان که امروز (۱۷ دی ماه) در اهواز برگزار شد، اظهار نمود: تشکیل کمیته های شهرستانی در مورد بررسی موضوعات فنی در روند بهتر کار، اثرگذار است. در شهرستان ها جوانان خوب جویای نام وجود دارد که پیگیر مسئله هستند و می توانند مبلغ خوبی برای کشاورزان باشند.

به گزارش فوری خرید به نقل از ایسنا، وی ضمن اشاره به بازدید از مزارع، اضافه کرد: حالا زمان مبارزه با علف هرز گذشته است و تنها اگر چیزی وجود دارد به صورت مکانیکی می توان مبارزه کرد.

مجری طرح چغندر قند وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: یکی از موارد خاصی که در مزارع مشاهده شد، تفاوت استان خوزستان با استان های دیگر است؛ در خوزستان رشد سبزینه بسیار شدید می باشد یعنی رشد برگ بیش از حد ای دارد.

حصادی بیان نمود: مزارع در ظاهر بسیار زیبا هستند اما تراکم آنها مناسب نمی باشد و خیلی کم است.

وی با تکیه بر ضرورت رعایت تراکم بوته های چغندر قند، خاطرنشان کرد: ایراداتی در مورد بحث کشت دقیق در چغندر قند وجود دارد. حالا در بهترین مزرعه تخمین زده می شود ۶۰ هزار بوته کشت شده باشد اما با عنایت به گران شدن نهاده ها، باید کشاورزان از نظر فنی بتوانند با این بذرها حداکثر یک و نیم یونیت را توی خاک ببرند.

مجری طرح چغندر قند وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: ظرفیت صنعتی ما پایین است و ناچار هستیم برنامه ای برای کشت زودهنگام داشته باشیم؛ با وجود اینکه می دانیم آفات و بیماری ها طغیان خواهند کرد.

حصادی با اشاره به اینکه برداشت باید بر مبنای زمان کشت صورت گیرد، اظهار داشت: می شود از ارقام مقاوم تر بهره برد و تنها مشکل آفات، بیماری ها و علف های هرز حل شود.

مجری طرح چغندر قند وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: در خوزستان باید جلساتی با مسؤلان سیاسی برگزار گردد و موارد مورد نیاز با استاندار و شرکتهای حمل و نقل، پیگیری شود. باید در این جلسات مصوب شود که در طول دوران برداشت، عوارض راه برای کامیون های حامل چغندر قند را حذف نمایند و موارد تشویقی در نظر بگیرند.

وی اضافه کرد: باید از الان کارخانجات قند برای برداشت برنامه ریزی داشته باشند. تعداد ادوات برداشت، هماهنگ با میزان سطح کشت نیست. زمانی که سطح زیر کشت افزایش می یابد باید دستگاههای برداشت هم آماده شده باشند و قراردادها با شرکتهای حمل و نقل هم منعقد شود.

حصادی افزود: با عنایت به زیاد بودن سطح زیر کشت باید زمان برداشت جلوتر باشد و نمی توانیم بعد از خردادماه برداشت نماییم.

مجری طرح چغندر قند وزارت جهاد کشاورزی ضمن اشاره به افزایش هزینه های کشت، اظهار داشت: قیمت بذر و نهاده های کشاورزی ۱۲۰ درصد افزایش یافته است ازاین رو به هیات شورای اقتصاد پیشنهاد دادم که قیمت چغندر قند یک هزار و ۲۰۰ تومان باشد که در نهایت با ۸۴۰ تومان موافقت شد. حالا مجلس شورای اسلامی مصوبه ای داشته که تعیین قیمت از شورای اقتصاد خارج و به وزارت جهاد کشاورزی محول شود که مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی قیمت را مصوب کند؛ بطور قطع قیمت چغندر قند بیشتر از یک هزار تومان خواهد بود.

مجری طرح چغندر قند وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: من اعتقادی به یارانه بذر ندارم که آنرا ادامه دهم. تابحال با سختی یارانه بذر را تأمین کرده ایم و تا حد امکان تأمین خواهیم کرد اما باید راهکار آنرا تغییر و از یارانه بذر خارج نماییم.

وی بیان نمود: در سطح کشور هفت میلیون تن ظرفیت صنعتی در کشت بهاره وجود دارد که در طول دوران بهره برداری متغیر است. حالا در خوزستان امکان ۶۰ هزار هکتار کشت بهاره وجود دارد اما ظرفیت صنعتی کشت بهاره وجود ندارد و باید ظرفیت صنعتی در استان ایجاد شود.

حصادی اظهار داشت: هفت میلیون تن کشت چغندر قند نمی تواند نیاز چغندر قند بهاره ما را تأمین کند و در خوزستان ظرفیت راه اندازی سه کارخانه ۱۰ هزار تنی وجود دارد.

مجری طرح چغندر قند وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: در بحث تراکم کشت، فرم هایی تحت عنوان حلاء عملکرد به استان ها ارسال شد که باید با دقت و شدت تکمیل شوند تا بعنوان چراغ راه ما باشند. همینطور باید تحقیقی در مورد رشد متعادل تر سبزینه صورت گیرد.

به گزارش فوری خرید به نقل از ایسنا، سیدعبدالرضا سیداحمدی مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی خوزستان هم در این نشست ضمن اشاره به سابقه طولانی کشت چغندر قند در استان خوزستان اظهار نمود: فاز جدید کشت چغندر قند پاییزه در خوزستان، از سال ۹۲ با همکاری با کارخانه قند اصفهان شروع شد. ابتدا کار را از یک کارخانه آغاز کردیم اما حالا حدود ۱۰ کارخانه در حال فعالیت هستند.

وی اضافه کرد: سطح کشت چغندر قند پارسال از ۲ هزار هکتار شروع شد و به ۱۳ هزار و ۴۰۰ هکتار افزایش پیدا کرد. این میزان کشت، سال جاری به صورت رسمی به حدود به ۱۸ هزار و ۵۲۷ هکتار رسید. مقداری هم کشت آزاد وجود دارد.

سیداحمدی افزود: تابحال در خرید نوسان داشته ایم اما به صورت میانگین در سالهای اخیر بیشتر از ۶۵۰ تن چغندر قند خرید کرده ایم. پارسال هم حدود ۷۹۰ هزار تن چغندر قند از کشاورزان خریداری شد. برنامه ما این است که علاوه بر شهرستان های شمالی، توسعه کشت در سایر شهرستان ها صورت گیرد که مقدمات این کار انجام شده و سالانه این سطوح در سایر شهرستان ها در حال افزایش می باشد.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی خوزستان اظهار داشت: سال جاری با عنایت به استقبال از کشت چغندر قند پاییزه، تابحال ۱۸ هزار و ۵۲۷ هکتار کشت انجام شده است. مقداری کشت آزاد هم وجود دارد که باید آمار آن استخراج شود.

سیداحمدی خاطرنشان کرد: پارسال شرایط آب و هوایی بگونه ای بود که کشت چغندر قند بموقع انجام شد. همینطور از لحاظ تأمین نهاده ها نخستین کود پایه ای که شامل فسفات، پتاس و اوره بود را به مزارع چغندر قند اختصاص دادیم.

وی افزود: هیچ کمبودی در مورد کود پایه برای مزارع چغندر قند نداشته ایم و مراحل کشت به خوبی انجام شد. با وجود افزایش تعداد کارخانجات، هیچ تداخلی در کار یکدیگر نداشتند و توانستند کار را به نحو احسن پیش ببرند.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با اشاره به اینکه تا دهه نخست آبان ماه کشت چغندر قند در خوزستان به پایان رسید، خاطرنشان کرد: از نظر تغذیه مزارع، تمامی کودهای مورد نیاز تهیه و در بسته های جداگانه عرضه شد. همینطور مبارزه با علف های هرز و بیماری ها به صورت مستمر انجام می شود و مشکل خاصی در این حوزه وجود ندارد.

وی اضافه کرد: با عنایت به احتمال بارندگی در فرودین ماه و در نتیجه افزایش رطوبت، باید مراحل بعدی نظارت مورد توجه قرار بگیرد و از حالا به فکر بود.

سیداحمدی با اشاره به اینکه سال جاری تابحال ۱۷۶ میلیمتر بارندگی رخ داده است، اظهار داشت: تابحال میزان بارندگی، دو برابر سال قبل بوده است و نیاز آبی اغلب گیاهان تأمین شده است اما شاید به علت عدم بارندگی در این روزها، از این به بعد احتیاج به آبیاری باشد که باید آبیاری مزارع در دستور کار قرار بگیرد.

وی افزود: سال جاری کشت چغندر قند در سطحی وسیع انجام شد و نسبت به سال قبل حداقل ۶ هزار هکتار افزایش سطح کشت داشته ایم که این افزایش سطح می طلبد تلاش بیشتری داشته باشیم. برآورد می شود از ۱۸ هزار و ۵۲۷ هکتار کشت که با کارخانجات قرارداد دارند، یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن چغندر قند با عملکرد ۷۰ تن استخراج شود.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با اشاره به اینکه برای برداشت چغندر قندر در زمان بیهنه خود، روزانه حدود ۲ هزار و ۲۰۰ دستگاه کامیون احتیاج داریم، اضافه کرد: زمان برداشت چغندر قند، با برداشت گندم، کلزا، سبزی و صیفی و واردات از بنادر همزمان است که این مسئله باعث می شود دقت بیشتری در عملیات حمل داشته باشیم ازاین رو باید از الان برنامه زمان بندی برداشت توسط کارخانجات و کشاورزان صورت گیرد.

سیداحمدی ضمن اشاره به پیشنهاداتی برای بهبود برداشت چغندر قند اظهار داشت: باید برداشت چغندر قند زودتر آغاز شود. کارخانه و مزرعه باید همزمان آمادگی لازم را داشته باشند تا برداشت صورت گیرد ازاین رو باید هماهنگی بین کشاورزان طرف قرارداد با کارخانجات وجود داشته باشد.

وی اضافه کرد: همینطور باید کارخانجات، جهاد کشاورزی و تشکل ها یکدست و واحد باشند و مسئولیت ها را به گردن یکدیگر نیندازند تا این محصول، هماهنگ برداشت شود و مشکلی در این خصوص به وجود نیاید.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی خوزستان خاطرنشان کرد: از الان کارخانجات باید با شرکتهای حمل و نقل توانمند قرارداد دقیقی منعقد کنند تا امکان تغییر نظر وجود نداشته باشد. این قراردادها یک پشتوانه محکم برای کشاورزان و کارخانجات هستند اما عدم انعقاد قرارداد می تواند عامل افزایش شدید قیمت ها شود.

سیداحمدی اظهار داشت: انتظار می رود کارخانجات برای کشاورزانی که زود تر برداشت می کنند امتیازاتی قائل شوند تا باعث ایجاد انگیزه در کشاورزان و در نتیجه برداشت زودتر شود.

وی بیان نمود: همینطور باید با مشوق هایی برای کامیون داران در نظر گرفته شود تا برای آنها انگیزه ایجاد شود. اداره حمل و نقل و پایانه ها می تواند تسهیلاتی مانند لاستیک و دیگر لوازم یدکی به کامیون داران عرضه نماید تا کامیون داران پای کار بیایند و چغندر قند به مقاصد، حمل شود.

وی اظهار داشت: احتمال ایجاد مشکل و توقف در کار کارخانه ها وجود دارد ازاین رو باید به این موارد توجه گردد و لوزام یدکی و پرسنل به اندازه کافی وجود داشته باشد.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی خوزستان بیان نمود: برنامه توسعه کشت چغندر قند سبب شده که علاوه بر راه اندازی کارخانه قند دزفول، کارخانه قند بنیاد برکت با ظرفیت بسیار بالا در حال راه اندازی است و کارهای راه اندازی کارخانه قند اهواز هم در حال انجام می باشد. برنامه ریزی برای به سرانجام رساندن کارخانه قند بهبهان و شوشتر در حال انجام می باشد. البته فعالیت این کارخانجات به معنای عدم فعالیت کارخانجات خارج از استان نیست بلکه باید سطوح افزایش پیدا کند.

سیداحمدی با اشاره به اینکه افزایش تولید افتخاری برای استان و کشور است و خوزستان پتانسیل بالاتری هم دارد، افزود: در سالهای گذشته در اسفندماه این جلسات برای برداشت برگزار می شد اما سال جاری به علت حساسیت بسیار زیاد مبحث و افزایش میزان سطح کشت، از حالا در حال برنامه ریزی هستیم. سال قبل تقاضا برای کشت بیشتر از ۳۰ هزار هکتار چغندر قند داشته ایم؛ در مواردی کشاورزان به کارخانه ها می گفتند که اگر با ما قرارداد منعقد نبندید خودمان را می کشیم که این مسئله نشان داده است این مورد چقدر برای آنها حیاتی بوده است.

وی اضافه کرد: از فعالیت کارخانجات استان های دیگر استقبال می نماییم و سالیان سال از این مورد استقبال کرده ایم. حتی از کارخانه لرستان دعوت کرده ایم در امر برداشت چغندر قند هم به ما کمک نماید. این برنامه ها از حالا برای سه ماه آینده انجام شده تا برداشت بدون مشکل و به صورت بهینه صورت گیرد.

منبع:

1399/10/18
00:15:25
0.0 / 5
1514
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۳
فوری خرید