آرشیو مطالب : بازار مسكن


چیستی و چرایی ضرورت اعتبارزدایی از اسناد عادی

چیستی و چرایی ضرورت اعتبارزدایی از اسناد عادی
خاندوزی:

وزارت اقتصاد سهامدار هیچ بانک خصوصی نیست

وزارت اقتصاد سهامدار هیچ بانک خصوصی نیست
سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری:

شیوه پرداخت یارانه اصلاح می شود

شیوه پرداخت یارانه اصلاح می شود
گزارش فوری خرید؛

ترک فعل آخوندی با بازار مسکن چه کرد؟

ترک فعل آخوندی با بازار مسکن چه کرد؟

آیا باید در پروژه آپارتمان یا ویلا سرمایه گذاری کنید

آیا باید در پروژه آپارتمان یا ویلا سرمایه گذاری کنید
سخنگوی اقتصادی دولت:

تورم درحال کنترل است

تورم درحال کنترل است
در گفت وگو با فوری خرید:

مالیات ساخت مسکن 27 درصد

مالیات ساخت مسکن 27 درصد
گزارش فوری خرید؛

تامین مالی اقدام ملی مسکن متنوع می شود

تامین مالی اقدام ملی مسکن متنوع می شود
گزارش فوری خرید؛

۱۰۰ روز اول چهار گام اصلی دولت در میدان اقتصاد چه بود؟

۱۰۰ روز اول چهار گام اصلی دولت در میدان اقتصاد چه بود؟
گزارش فوری خرید؛

اپلیکیشن های موبایلی مشهور در آستانه حذف از بازار املاک؟

اپلیکیشن های موبایلی مشهور در آستانه حذف از بازار املاک؟
نایب رییس انجمن انبوه سازان تهران:

سازندگان مسكن نای بلند شدن ندارند

سازندگان مسكن نای بلند شدن ندارند

معرفی بهترین مركز آموزش سرمایه گذاری

معرفی بهترین مركز آموزش سرمایه گذاری
گزارش فوری خرید؛

چگونه مالیات بر عایدی سرمایه به افزایش قدرت خرید مسكن كمك می كند؟

چگونه مالیات بر عایدی سرمایه به افزایش قدرت خرید مسكن كمك می كند؟

دوره های آموزشی در حوزه سرمایه گذاری

دوره های آموزشی در حوزه سرمایه گذاری
معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی:

عدم ثبت نام در سامانه املاك و اسكان به منزله خالی بودن ملك است

عدم ثبت نام در سامانه املاك و اسكان به منزله خالی بودن ملك است

مركز برگزاری دوره های آموزشی در حوزه سرمایه گذاری

مركز برگزاری دوره های آموزشی در حوزه سرمایه گذاری

حمایت سازمان امور مالیاتی از تصویب مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس

حمایت سازمان امور مالیاتی از تصویب مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس
گزارش فوری خرید؛

3 گانه مالیات های بخش مسكن

3 گانه مالیات های بخش مسكن
گزارش فوری خرید؛

ارزش خانه های خالی، برابر با نصف رقم تفاهم 25 ساله ایران و چین!

ارزش خانه های خالی، برابر با نصف رقم تفاهم 25 ساله ایران و چین!

برترین مركز برگزاری دوره های آموزشی

برترین مركز برگزاری دوره های آموزشی
در گزارش فوری خرید مطرح شد؛

سامانه املاك و اسكان معطل همكاری دستگاهها

سامانه املاك و اسكان معطل همكاری دستگاهها
گزارش فوری خرید؛

آخر خوش قانون مالیات برخانه های خالی با مهر تأیید شورای نگهبان

آخر خوش قانون مالیات برخانه های خالی با مهر تأیید شورای نگهبان
گزارش فوری خرید؛

متوسط اجاره ماهانه واحد ۵۰ متری در تهران، ۳ و دو دهم میلیون تومان!

متوسط اجاره ماهانه واحد ۵۰ متری در تهران، ۳ و دو دهم میلیون تومان!
گزارش فوری خرید؛

اصلاح نظام مالیاتی در آستانه ورود به مجلس

اصلاح نظام مالیاتی در آستانه ورود به مجلس
در برنامه پایش مطرح شد؛

مالكان خانه های خالی نقره داغ خواهند شد

مالكان خانه های خالی نقره داغ خواهند شد
وزیر اقتصاد :

تشكیل جلسه فوق العاده جهت بررسی لایحه اصلاح مالیات های مستقیم

تشكیل جلسه فوق العاده جهت بررسی لایحه اصلاح مالیات های مستقیم
در گفتگوی تفصیلی با مهر مطرح شد

الگوی حكمرانی مالیاتی كشوربایداصلاح شود

الگوی حكمرانی مالیاتی كشوربایداصلاح شود
سخنگوی انجمن قطعه سازان:

جهش تولید نیازمند رفع موانع تولید است

جهش تولید نیازمند رفع موانع تولید است
گزارش فوری خرید

خیز باردیگر قیمت، وام جدید مسكن را خنثی كرد

خیز باردیگر قیمت، وام جدید مسكن را خنثی كرد
معاون وزیر اقتصاد:

درآمد فروش اموال مازاد بانك ها صرف افزایش سرمایه آنها می شود

درآمد فروش اموال مازاد بانك ها صرف افزایش سرمایه آنها می شود
فوری خرید