آرشیو مطالب : نمایشگاه

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی اهواز عنوان كرد

افزایش ۴۰ تا ۵۰ میلیونی قیمت خودرو های داخلی در بازار اهواز

افزایش ۴۰ تا ۵۰ میلیونی قیمت خودرو های داخلی در بازار اهواز

فراخوان عرضه محصولات فناورانه در بخش تجربه فناوری نمایشگاه اینوتكس

فراخوان عرضه محصولات فناورانه در بخش تجربه فناوری نمایشگاه اینوتكس

رقابت ۱۰ ایده فناورانه در طرح هم سرمایه گذاری صندوق نوآوری

رقابت ۱۰ ایده فناورانه در طرح هم سرمایه گذاری صندوق نوآوری
سرپرست وزارت صمت اعلام كرد

كل مصالح موردنیاز صنعت ساختمان تولید داخل است

كل مصالح موردنیاز صنعت ساختمان تولید داخل است
سازمان توسعه تجارت اعلام كرد

كرونا چند درصد از صادرات ایران را كم كرد؟

كرونا چند درصد از صادرات ایران را كم كرد؟
معاون سازمان برنامه مطرح كرد

كاهش 30 درصدی هزینه های گاز در 2 و نیم سال گذشته

كاهش 30 درصدی هزینه های گاز در 2 و نیم سال گذشته
دبیر برد تخصصی تغذیه وزارت بهداشت:

ساختار غذایی ایران باید تغییر كند

ساختار غذایی ایران باید تغییر كند

طراحی غرفه و غرفه سازی

طراحی غرفه و غرفه سازی

تشریح تسهیلات نمایش شده به شركتهای صادركننده تجهیزات پزشكی

تشریح تسهیلات نمایش شده به شركتهای صادركننده تجهیزات پزشكی

شیشه خودرو به نمایشگر دیجیتال تبدیل میگردد

شیشه خودرو به نمایشگر دیجیتال تبدیل میگردد

كشنده هیوندای با فناوری سلول سوختی سال ۲۰۱۹ معرفی می گردد

كشنده هیوندای با فناوری سلول سوختی سال ۲۰۱۹ معرفی می گردد
فوری خرید