گزارش فوری خرید به نقل از مهر؛

پاسخ به مهمترین سوالات مشمولین سهام عدالت

پاسخ به مهمترین سوالات مشمولین سهام عدالت

فوری خرید: مشمولین سهام عدالت سوالات متعددی درباره نحوه واریز سود، چگونگی خرید و فروش، ارزش سهام و سهام عدالت متوفیان دارند كه در این گزارش به این سوالات پاسخ داده شده است.


به گزارش فوری خرید به نقل از مهر، سهام عدالت در آبان ماه سال ۱۳۸۵ توسط رییس جمهور وقت و در یك مراسم دولتی معرفی شده و هدف از آن كاهش فقر اعلام گردید. احمدی نژاد در آن زمان، سهام عدالت را برای «توزیع عادلانه ثروت دولت بین قشرهای مختلف جامعه» بسیار مفید و تحولی بزرگ می دانست.به بیانی ساده تر، سهام شركت های دولتی با تصمیم دولت و به صورت بلاعوض به مردم واگذار شده و افراد كم توان جامعه در درآمدهای دولت شریك شده تا به این طریق عدالت بین اقشار جامعه برقرار شود. یكی دیگر از اهداف سهام عدالت، گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران بیان شده است.سبد سهام عدالت تلفیقی از ۶۰ شركت بورس و فرابورس است و برای هر نفر از مجموع پورتفوی سهام عدالت مبلغ یك میلیون تومان سهام اختصاص داده شده است؛ بدین سبب سهام عدالت متعلق به شركت خاصی نیست و مجموع سبد سهام در درصدی از ۶۰ شركت دولتی تعریف شده است كه سود و زیان شركت های مذكور به صورت علی السویه بین سهامداران تقسیم میگردد.بخشی از سود سهام عدالت مربوط به سال مالی ۹۶، در آذر ماه به حساب ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر واریز و قرار شد سود بقیه افراد، طی دی ماه واریز شود. خیلی از مشمولین و غیرمشمولین سهام عدالت ابهاماتی درباب نحوه كاركرد سهام عدالت داشته اند كه پاسخ های سازمان خصوصی سازی به مهمترین سوالات و ابهامات مشمولین سهام عدالت به شرح زیر است: پرداخت سود سهام عدالتسود سهام عدالت در چه زمانی به حساب مشمولین واریز می شود؟-سازمان خصوصی سازی سپس وصول سود مصوب شركتهای سرمایه پذیر و محاسبه مبلغ سود هر مشمول، نسبت به واریز آن به شماره شبای تایید شده در سامانه سهام عدالت اقدام می نماید. بدیهی است مبلغ سود مشمولانی كه شماره شبای تایید شده در سامانه سهام عدالت ندارند به حساب بستانكاری ایشان منظور شده است.آیا امكان ثبت شماره شبای بانكی وجود دارد؟-به استناد مصوبه شورای عالی اجرای سیاست های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی آخرین مهلت ثبت شماره شبا اختتام مهرماه ۱۳۹۷ بوده است. در صورت صدور مجوز جدید به منظور ثبت شماره شبای بانكی مراتب از راه رسانه های عمومی اطلاع رسانی خواهد شد.چگونه می توان از واریز یا عدم واریز سود به حساب افراد باخبر شد؟-در صورتی كه در سامانه مبلغی بعنوان واریز سود درج شده است بایستی ضمن بازگشت به شعب بانك مربوطه پرینت حساب از تاریخ قید شده بعنوان «ارسال به بانك» تا حداقل ۳ ماه بعد را دریافت و كنترل كرد. در صورت اطمینان از عدم واریز وجه تخصیصی، پرینت حساب جهت بررسی و كنترل بیشتر به شماره ۰۲۱۸۸۰۸۵۶۶۷ فكس شود.آیا امكان تغییر شماره شبای ثبت شده در سامانه وجود دارد؟-در شرایط عادی امكان تغییر شماره شبای بانكی مشمولین وجود ندارد. صرفاً در صورت بستن حساب بانكی قبلی، ارسال یك دوره پرداخت سود به حساب مذكور و اعلام بانك عامل در خصوص عدم امكان واریز وجه به حساب مورد نظر او سامانه امكان ثبت شماره شبای جدید را فراهم می آورد.خرید و فروش، ارزش سهام و دریافت سود آیا معامله نمودن سهام عدالت امكان پذیر است؟-هرگونه معامله برگه سهام عدالت ممنوع و فاقد اعتبار است. در بانك اطلاعاتی مشمولان سهام عدالت فقط ثبت نام شدگان قطعی، سهامدار نهایی سهام عدالت محسوب می شوند و هرگونه جابجایی مالكیت و هر نوع معامله سهام و یا خرید و فروش برگه های در دست مشمولین غیر قانونی و بلااثر است.زمان آزاد سازی و معاملاتی شدن سهام عدالت چه وقت خواهد بود و نحوه معامله آن چگونه است؟-آزاد سازی و معاملاتی شدن سهام عدالت نیاز به مجوز مراجع ذیصلاح قانونی دارد. زمان و نحوه معاملات سهام عدالت متعاقباً به شكل گسترده به عموم مردم اطلاع رسانی خواهد شد. آیا در زمان آزاد سازی سهام عدالت، برگه های عضویت در اختیار مشمولین قابل خرید و فروش است؟-برگه های عضویت فاقد هرگونه ارزش بوده و مبین عضویت در طرح سهام عدالت نیست. ارزش سهام تخصیص یافته به هر نفر چقدر است؟-ارزش اولیه سهام متعلق به هر شخص مطابق مقررات مربوط تخصیص پیدا كرده و مشمولان می توانند صورت حساب خودرا از راه نشانی samanese.ir مشاهده كنند. بدیهی است ارزش روز سهام متعلق الان بیشتر از میزان ارزش اولیه است.ارزش روز سهام تخصیص یافته به هر نفر از مشمولین چه مبلغی است؟-ارزش روز سهام متناسب با افزایش یا كاهش ارزش سهام شركت های سرمایه پذیر در بورس و فرابورس در نوسان است. در هر صورت درحال حاضر ارزش روز این سهام بیشتر از ارزش زمان واگذاری (تخصیص اولیه) است.سهام عدالت متوفیانچگونه می توان اطلاع حاصل نمود كه شخص متوفی مشمول طرح سهام عدالت بوده است یا خیر؟-وراث قانونی می توانند جهت اطلاع از وضعیت سهام عدالت متوفیان به نشانی اینترنتی samanese.ir بازگشت و با ورود اطلاعات هویتی متوفی از مشمول بودن وی كسب اطلاع نمایند و صورت وضعیت دارایی سهام عدالت مربوط را مشاهده كنند.تقسیم سهام عدالت مشمولان متوفی بین وراث قانونی چگونه انجام می شود؟-وراث قانونی مشمولان متوفی می توانند با بازگشت به یكی از دفاتر منتخب پیشخوان خدمات الكترونیك دولت و با نمایش مدارك لازم و امضای تقسیم نامه سهام عدالت نسبت به تقسیم سهام عدالت و منافع آن اقدام نمایند.بدیهی است تا زمانی كه كلیه وراث قانونی نسبت به تامین مدارك لازم و امضای تقسیم نامه سهام عدالت اقدام نكنند، درخواست تقسیم ترتیب اثرداده نخواهد شد و چنانچه یك یا چند نفر از وراث نتوانند در دفاتر پیشخوان حضور بهم رسانند یا نمایش مدرك نمایند انجام خدمات سایر وراث باز امكان پذیر نیست.مدارك لازم برای نمایش به دفاتر پیشخوان خدمات الكترونیك دولت جهت تقسیم سهام عدالت متوفیان چیست؟الف- كدملی و تاریخ تولد متوفیب- اصل كارت ملی وراث قانونیپ- اصل گواهی حصر وراثت شخص متوفیت- شماره شبای بانكی وراثث- نشانی و كدپستی محل اقامت یكی از وراثآیا وراث می توانند سهام شخص متوفی را به شخص ثالث خارج از وراث قانونی باز منتقل نمایند؟-وراث قانونی صرفا می توانند قدرالسهم خودرا تنها به كسانی كه نام و مشخصات ایشان در گواهی حصر وراثت شخص متوفی به عنوان وارث ذكر شده انتقال دهند و بذل و انتقال یا هرنوع واگذاری آن به اشخاص دیگر امكان پذیر نمی باشد.آیا امضای تقسیم نامه سهام عدالت می تواند توسط وكیل، قیم ولی یا كفیل وراث قانونی انجام شود؟-بلی. وراث می توانند نسبت به تعیین وكیل قانونی اقدام نموده و وكلای قانونی وراث با نمایش وكالتنامه رسمی و محضری، امكان بازگشت به دفاتر منتخب پیشخوان خدمات الكترونیك دولت و امضای تقسیم نامه سهام عدالت را به جای شخص وارث خواهند داشت. همین طور این اقدام در مورد قیم یا ولی و كفیل اشخاص باز امكان پذیر است.آیا مهلتی (سقف زمانی) برای بازگشت وراث قانونی به دفاتر پیشخوان خدمات الكترونیك دولت تعیین شده است؟-خیر. هنوز سقفی تعیین نشده است لیكن به تمامی ذینفعان (وراث قانونی) سفارش میگردد در اسرع وقت به این دفاتر بازگشت و خدمات لازم را ستاندن كنند.تكلیف وراث سپس حضور در دفاتر منتخب پیشخوان خدمات الكترونیك دولت و انجام كار و تقسیم سهام چیست؟-وراث تكلیف دیگری ندارند و بعنوان سهامدار سهام عدالت می توانند از منافع سهام و سود آن كه به حساب آنان واریز می شود، برخوردار شوند و صرفا به اطلاعیه های بعدی سازمان خصوصی سازی درباب سهام عدالت توجه نمایند.عضویت مشمولین سهام عدالت و شرایط آنچگونه افراد می توانند مطمئن شوند كه مشمول سهام عدالت هستند؟-كلیه افراد می توانند از راه بازگشت به آدرس اینترنتی samanese.ir و ورود مشخصات هویتی خود، ضمن اطلاع از مشمول بودن، صورتحساب خودرا مشاهده نمایند.كدام اقشار جامعه جزو واجدین شرایط دریافت سهام عدالت بوده اند؟-فهرست اقشاری از جامعه كه در ۱۰ پارسال واجد شرایط دریافت سهام عدالت شده اند به همراه تعداد ثبت نام شدگان هر یك از این اقشار، در پایگاه اطلاع رسانی سهام عدالت به نشانی اینترنتی news.samanese.ir منوی «سهام عدالت» قابل مشاهده می باشد.افراد جامانده و كسانی كه تا كنون برای سهام عدالت ثبت نام نكرده اند چگونه می توانند مشمول دریافت سهام عدالت شوند؟-در حال حاضر به سبب عدم وجود مجوز قانونی، ثبت نام و تخصیص سهام عدالت به افراد جدید میسر نیست. بدیهی است درصورت صدور مجوزهای قانونی لازم به منظور ثبت نام متقاضیان دریافت سهام عدالت، مراتب به اطلاع عموم خواهد رسید.آیا افرادی كه با وجود ثبت نام اولیه، در زمان مقرر در تعاونی های سهام عدالت شهرستان ها ثبت نام نهایی نشده اند، مشمول سهام عدالت محسوب می شوند؟-فقط كسانی كه در شركت های تعاونی شهرستانی ثبت نام نهایی شده اند و نامشان از راه شركت های مذكور به سازمان خصوصی سازی ارسال و در آدرس اینترنتی samanese.ir درج شده است مشمول نهایی سهام عدالت هستند و ثبت نام اولیه و یا داشتن دعوتنامه دلیل بر ثبت نام نهایی، نیست.آیا ثبت نام شدگان فوت شده كماكان مشمول سهام عدالت هستند؟-بلی؛ ثبت نام شدگان نهائی در صورت فوت باز جزو مشولین سهام عدالت هستند و وراث قانونی آنها می توانند از راه آدرس اینترنتی samanese.ir اطلاعات لازم را جهت اقدامات بعدی كسب و ضمن بازگشت به دفاتر منتخب پیشخوان دولت، موجود در آدرس اینترنتی مذكور، نسبت به تقسیم و تسهیم سهام شخص متوفی بین وراث قانونی ایشان اقدام نمایند.تكلیف پرونده متوفیانی كه یك یا چند تن از وراث ایشان فوت كرده و یا حضور ندارند؛ چیست؟-در حال حاضر فقط پرونده متوفیانی كه تمامی وراث آنها در قید حیات و حاضر می باشند، قابل بررسی و اقدام است. درصورت احداث امكان بررسی پرونده این دسته از متوفیان مراتب به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.در صورت مفقودی برگه عضویت سهام عدالت چه اقدامی باید انجام داد؟-هیچ ضرورتی به در اختیار داشتن برگه عضویت سهام عدالت نیست و این برگه فاقد كاربرد و ارزش است. مشمولین سهام عدالت با بازگشت به آدرس اینترنتی samanese.ir می توانند از وضعیت عضویت و سهامداری خود باخبر شوند.اطلاعات هویتی و خانواری مشمولین سهام عدالتچنانچه اطلاعات هویتی (شناسنامه ای) مشمولین سهام عدالت از تاریخ ثبت نام قطعی تابحال تغییر یافته باشد، چه اقدامی باید انجام شود؟-آخرین اطلاعات هویتی و اصلاحات شناسنامه ای تا دی ماه ۱۳۹۵ از سازمان ثبت احوال كشور دریافت و در بانك اطلاعات سازمان خصوصی سازی اعمال شده است. این مشخصات نهایی، مبنای عضویت و سهامداری مشمولین است.در صورت تغییر اطلاعات هویتی افراد سپس تاریخ فوق، لازم است جهت اعمال تغییرات و اصلاح بانك اطلاعاتی با تلفن شماره ۰۲۱۸۳۳۳۸ دفتر امور سهام عدالت تماس حاصل فرمایند.در صورت تغییر تعداد خانوار (بعد خانوار) نسبت به زمان ثبت نام یا تغییر شرایط خانوار ناشی از تولد، ازدواج و فوت چه اقدامی باید كرد؟-اقدام خاصی لازم نیست. تخصیص سهام عدالت بر اساس بعد خانوار در زمان ثبت نام صورت گرفته است و ازدواج، طلاق و فوت تأثیری در شرایط و مبلغ سهامداری مشمولین ندارد. همین طور متولدین پس از تاریخ ثبت نام خانوارها باز مشمول سهام عدالت نیستند.خانوارهایی كه در چارچوب یكی از اقشار نظیر روستائیان یا مددجویان كمیته امداد امام خمینی (ره) ثبت نام نموده اند ولی حالا جزو آن اقشار نیستند (مثلاً دیگر در روستا زندگی نمی كنند یا مدد جوی كمیته امداد نیستند)، كماكان سهامدار هستند یا خیر و باید چه اقدامی انجام دهند؟-ملاك سهامداری افراد و خانوارها قطعی شدن ثبت نام آنها در طرح سهام عدالت است و تغییر وضعیت افراد و خانوارها تاثیری در سهامداری مشمولین ندارد.چرا بعضی از افرادی كه در سالهای گذشته جزو اقشار مددجوی نهادهای حمایتی ثبت نام شده اند هم اكنون از تخفیف ۵۰ درصدی برخوردار نیستند؟-ملاك تعلق تخفیف ۵۰درصدی تحت پوشش بودن مشمولان در نهادهای حمایتی در زمان تهیه صورتحساب نهایی (دی ماه ۱۳۹۵) بوده كه مطابق آخرین اطلاعات دریافتی از سازمان بهزیستی و كمیته امداد امام خمینی(ره) در صورتحساب مشمولان اعمال شده است.

1397/10/08
14:21:25
5.0 / 5
5269
تگهای خبر: اقتصاد , بورس , خدمات , خصوصی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۲
فوری خرید